• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›  Team
Volg ons op

Wie doet wat

Raad van Commissarissen (RvC)

  • R. Frerix (voorzitter)
  • H.H. van der Bend (vice voorzitter)
  • E. Ouwehand (lid)
  • D.W. Colon (lid)
  • W.W. W├╝rdemann (lid)

Rooster van aftreden raad van commissarissen Vryleve

d.d. 1 oktober 2020

Naam

Benoemd

Einde eerste termijn

Einde tweede termijn

Henriette van der Bend    

28-02-2018           

28-02-2022                

28-02-2026

Wilco van Brandenburg**

01-01-2013           

31-12-2016                

31-12-2020

Eva Ouwehand*              

17-06-2016           

17-06-2020                

17-05-2024

Damy Colon                     

11-09-2017          

11-09-2021                

11-09-2025

Wouter Würdemann*      

01-10-2020         

01-10-2024                

01-10-2028

Ron Freriks**                  

01-10-2020          

01-10-2024                

01-10-2028

 

*   = op voordracht van de Huurdersbelangenvereniging benoemd.

** = op voordracht van de Personeelsvertegenwoordiging benoemd.

Dirk Hoogland - Directeur bestuurder

Hij is het gezicht van Vryleve. Hij geeft leiding aan de werkorganisatie en vertegenwoordigt Vryleve bestuurlijk. Hij vertaalt de maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving naar beleidsdoelen en die weer naar werkplannen.

Woondiensten

Alle telefoontjes (0316-543741), post en berichten via wonen@vryleve.nl komen binnen bij de afdeling Woondiensten. Ook aan de balie en in de spreekkamer treft u de collega's van team Woondiensten aan. Van links naar rechts op de foto: Ellen Klaassen (coordinator), Monique Monfrooij, Yvonne Kamps en Eline Geurts. Zij behandelen, begeleiden en bemiddelen de verhuur, woningtoewijzing en al uw vragen over wonen. Ook plannen zij uw reparatieverzoeken in, behandelen uw aanvraag voor woningverbeteringen en bemiddelen bij overlast en sociale problemen. Zij hebben de eerste contacten met huurders, woningzoekenden en relaties. 

Vastgoed

Het technisch beheer en optimalisatie van het woningbezit van Vryleve ligt in handen van de afdeling Vastgoed. Manager van de afdeling is Martin Haverkamp, hij is ook uw aanspreekpunt voor nieuwbouwplannen en strategie.

Mutatie onderhoud (werk wanneer een woning vrijkomt) wordt opgenomen, gepland en gecontroleerd door Joop Wieland. Hij is ook opzichter voor lopend planmatig onderhoud zoals schilderwerk.

De vaklieden van onze eigen onderhoudsdienst Gerard Wezendonk, Toon Branderhorst en Roland Cornelissen komen bij u thuis voor reparaties en het verhelpen van storingen. Samen met ingehuurde bedrijven zorgen ze ervoor dat de woningen van Vryleve er goed bij staan.

Financi├źn en administratie

Op deze afdeling werken Judith van Bindsbergen , Dirk Derksen, Herbert Stevens en Ed de Haas (controller en vervangend directeur). Zij houden Vryleve financieel op koers en wikkelen alle activiteiten van Vryleve administratief af. Vooraf met begrotingen en achteraf met jaarrekeningen. Zo maken zij jaarstukken voor met name de Centrale Overheid, de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Zij zorgen voor een goed inzicht in de financiële huishouding van Vryleve  door de jaren heen en ondersteunen zo collega’s bij het vinden van de beste oplossingen voor de beste prijs.

Stafmedewerkers

Diana Peeters is directieassistente en ambtelijk secretaris van de Raad van Commissarissen. Daarbij zorgt zij ook  voor een prettige en veilige werkomgeving.

Annemiek van de Zand en Ine Sommers maken entrees, trappenhuizen en liften van een deel van de appartementengebouwen schoon. Ook verzorgen zij de schoonmaak van het kantoor van Vryleve.

Mieke van der Steen

Mieke van der Steen is aanspreekpunt voor de communicatie, bij verkoop/aankoop, voor prestatieafspraken met gemeente en huurdersverenigingen. Zij ondersteunt collega’s bij contacten met en over klant, markt,  communicatie en beleid en verzorgt de communicatiemiddelen. 

Jeroen Mulders

Om duurzaamheid te plannen en in te voeren is Jeroen Mulders (transitiemanager) werkzaam bij Vryleve.

Stagiaires

Vryleve investeert in de toekomst. Materieel in een kwalitatief goed woningbestand. Zeker ook in mensen door bijscholing en openstelling als leerbedrijf. Dit betekent dat we studenten en scholieren de gelegenheid bieden stage te lopen bij Vryleve.