• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›  Team
Volg ons op

Wie doet wat

Raad van Commissarissen (RvC)

  • R. Frerix (voorzitter)
  • E. Ouwehand (lid)
  • D.W. Colon (lid)
  • W.W. W├╝rdemann (lid)

Rooster van aftreden raad van commissarissen Vryleve

d.d. 1 januari 2021

Naam   Benoemd          Einde eerste termijn Einde tweede termijn
Ron Frerix** 01-10-2020 01-10-2024  01-10-2028
Eva Ouwehand* 17-06-2016  17-06-2020 17-05-2024
Damy Colon 11-09-2017 11-09-2021  11-09-2025
Wouter Würdemann* 01-10-2020   01-10-2024 01-10-2028

                                

*   = Op voordracht van de Huurdersbelangenvereniging benoemd. 

** = Op voordracht van de Personeelsvertegenwoordiging benoemd.

Dirk Hoogland - Directeur bestuurder

Hij is het gezicht van Vryleve. Hij geeft leiding aan de werkorganisatie en vertegenwoordigt Vryleve bestuurlijk. Hij vertaalt de maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving naar beleidsdoelen en die weer naar werkplannen.

Woondiensten

Alle telefoontjes (0316-543741), post en berichten via wonen@vryleve.nl komen binnen bij de afdeling Woondiensten. Ook aan de balie en in de spreekkamer treft u de collega's van team Woondiensten aan. Van links naar rechts op de foto: Yvonne Kamps, Monique Monfrooij, Judith van Bindsbergen en Eline Geurts (coordinator). Zij behandelen, begeleiden en bemiddelen de verhuur, woningtoewijzing en al uw specifieke vragen over wonen. Ook plannen zij uw reparatieverzoeken in en bemiddelen bij overlast en sociale problemen. Zij hebben de eerste contacten met huurders, woningzoekenden en relaties. 

Vastgoed

Het technisch beheer en optimalisatie van het woningbezit van Vryleve ligt in handen van de afdeling Vastgoed. Vanaf links boven op de foto ziet u Carla de Blécourt (coordinator planmatig onderhoud), daarnaast Ronald Tousain (medewerker Vastgoed) en Martin Haverkamp (manager van de afdeling Vastgoed). Martin Haverkamp is aanspreekpunt voor nieuwbouwplannen, strategie en duurzaamheid.

De vaklieden van onze eigen onderhoudsdienst , Toon Branderhorst, Roland Cornelissen en Gerard Wezendonk, komen bij u thuis voor reparaties en het verhelpen van storingen. Samen met ingehuurde bedrijven zorgen ze ervoor dat de woningen van Vryleve er goed bij staan.

Financi├źn en administratie

Op deze afdeling werken Herbert Stevens, Ferdi Groenen en Dirk Derksen (manager en controller). Zij houden Vryleve financieel op koers en wikkelen alle activiteiten van Vryleve administratief af. Vooraf met begrotingen en achteraf met jaarrekeningen. Zo maken zij jaarstukken voor met name de Centrale Overheid, de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Zij zorgen voor een goed inzicht in de financiële huishouding van Vryleve  door de jaren heen en ondersteunen zo collega’s bij het vinden van de beste oplossingen voor de beste prijs.

Directie assistente

Diana Peeters is directieassistente en ambtelijk secretaris van de Raad van Commissarissen. Daarbij zorgt zij ook voor een prettige en veilige werkomgeving.

Klant en markt

Mieke van der Steen is aanspreekpunt voor de communicatie, bij verkoop/aankoop, voor prestatieafspraken met gemeente en huurdersverenigingen. Zij ondersteunt collega’s bij contacten met en over klant, markt,  communicatie en beleid en verzorgt de communicatiemiddelen. 

Stagiaires

Vryleve investeert in de toekomst. Materieel in een kwalitatief goed woningbestand. Zeker ook in mensen door bijscholing en openstelling als leerbedrijf. Dit betekent dat we studenten en scholieren de gelegenheid bieden stage te lopen bij Vryleve.