• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›  Team
Volg ons op

Wie doet wat

Raad van Commissarissen (RvC)

  • R. Frerix (voorzitter)
  • H.H. van der Bend (vice voorzitter)
  • E. Ouwehand (lid)
  • D.W. Colon (lid)
  • W.W. Würdemann (lid)

Rooster van aftreden raad van commissarissen Vryleve

d.d. 1 januari 2021

Naam   Benoemd          Einde eerste termijn Einde tweede termijn
Ron Frerix** 01-10-2020 01-10-2024  01-10-2028
Henriette van der Bend      28-02-2018 28-02-2022 28-02-2026
Eva Ouwehand* 17-06-2016  17-06-2020 17-05-2024
Damy Colon 11-09-2017 11-09-2021  11-09-2025
Wouter Würdemann* 01-10-2020   01-10-2024 01-10-2028

                                

*   = Op voordracht van de Huurdersbelangenvereniging benoemd. 

** = Op voordracht van de Personeelsvertegenwoordiging benoemd.

Dirk Hoogland - Directeur bestuurder

Hij is het gezicht van Vryleve. Hij geeft leiding aan de werkorganisatie en vertegenwoordigt Vryleve bestuurlijk. Hij vertaalt de maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving naar beleidsdoelen en die weer naar werkplannen.

Woondiensten

Alle telefoontjes (0316-543741), post en berichten via wonen@vryleve.nl komen binnen bij de afdeling Woondiensten. Ook aan de balie en in de spreekkamer treft u de collega's van team Woondiensten aan. Van links naar rechts op de foto: Ellen Klaassen (coordinator), Monique Monfrooij, Yvonne Kamps en Eline Geurts. Zij behandelen, begeleiden en bemiddelen de verhuur, woningtoewijzing en al uw vragen over wonen. Ook plannen zij uw reparatieverzoeken in, behandelen uw aanvraag voor woningverbeteringen en bemiddelen bij overlast en sociale problemen. Zij hebben de eerste contacten met huurders, woningzoekenden en relaties. 

Vastgoed

Het technisch beheer en optimalisatie van het woningbezit van Vryleve ligt in handen van de afdeling Vastgoed. Manager van de afdeling is Martin Haverkamp, hij is ook uw aanspreekpunt voor nieuwbouwplannen en strategie.

De vaklieden van onze eigen onderhoudsdienst Gerard Wezendonk, Toon Branderhorst en Roland Cornelissen komen bij u thuis voor reparaties en het verhelpen van storingen. Samen met ingehuurde bedrijven zorgen ze ervoor dat de woningen van Vryleve er goed bij staan.

Vanaf 1 februari 2021 versterkt Ronald Tousain de afdeling als medewerker Vastgoed (zie inzet foto).  Het mutatieonderhoud (werk wanneer een woning vrijkomt) wordt door hem opgenomen, gepland en gecontroleerd. ronald

Financiën en administratie

Op deze afdeling werken Judith van Bindsbergen , Dirk Derksen, Herbert Stevens en Ed de Haas (controller en vervangend directeur). Zij houden Vryleve financieel op koers en wikkelen alle activiteiten van Vryleve administratief af. Vooraf met begrotingen en achteraf met jaarrekeningen. Zo maken zij jaarstukken voor met name de Centrale Overheid, de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Zij zorgen voor een goed inzicht in de financiële huishouding van Vryleve  door de jaren heen en ondersteunen zo collega’s bij het vinden van de beste oplossingen voor de beste prijs.

Stafmedewerkers

Diana Peeters is directieassistente en ambtelijk secretaris van de Raad van Commissarissen. Daarbij zorgt zij ook voor een prettige en veilige werkomgeving.

Ine Sommers maakt entrees, trappenhuizen en liften van een deel van de appartementengebouwen schoon. Ook verzorgt zij de schoonmaak van het kantoor van Vryleve.

Mieke van der Steen

Mieke van der Steen is aanspreekpunt voor de communicatie, bij verkoop/aankoop, voor prestatieafspraken met gemeente en huurdersverenigingen. Zij ondersteunt collega’s bij contacten met en over klant, markt,  communicatie en beleid en verzorgt de communicatiemiddelen. 

Stagiaires

Vryleve investeert in de toekomst. Materieel in een kwalitatief goed woningbestand. Zeker ook in mensen door bijscholing en openstelling als leerbedrijf. Dit betekent dat we studenten en scholieren de gelegenheid bieden stage te lopen bij Vryleve.

ArjanVan 3 januari tot 4 maart 2022 loopt Arjan Rahimi Saheli uit Winterswijk zijn vierdejaars stage van de opleiding tot Middenkaderfunctionaris aan het RijnIjssel College bij Vryleve. We wensen hem een leerzame tijd.