• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Nieuwbouw in Herwen
Volg ons op

Nieuwbouw in Herwen


Nieuwbouw in Herwen op bouwterrein Antoniusstraat en hoek Kosterijpad/Keurbeek

Wat gebeurde er van oktober tot en met december 2018?

Er liepen aanvragen voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor de Berkhaag/ Antoniusstraat. De gemeente Zevenaar staat hier positief in en het ontwerp bestemmingsplan ligt tot 3 januari 2019 ter inzage. De volgende fase – de aanvraag omgevingsvergunning -  is in voorbereiding. Hierop zijn in het laatste kwartaal van 2018 wijzigingen ingediend als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen op de nieuwe Nul op de Meter uitvoering van de woningen.

In de periode vóór oktober 2018 zijn de plannen voor de 18 woningen, die immers in 2016 al gemaakt waren, aangepast aan de regelgeving en marktontwikkelingen: vanaf 1 juli 2018 moet Vryleve nieuwbouwwoningen realiseren die energieneutraal zijn (Nul op de Meter) en de prijzen in de bouwsector zijn in twee jaar behoorlijk gestegen. Aannemer Klomps diende daarom een nieuwe prijscalculatie te maken. Eind september verstrekte de aannemer zijn nieuwe prijscalculatie aan Vryleve. Deze leverde een dusdanige bouwsom op, dat realisatie van de nieuwbouw twijfelachtig werd. Vervolgens is onderzocht of er mogelijkheden waren de kosten te drukken, met ondersteuning  van een extern bureau.

Gaat het in 2019 gebeuren?

Directeur-bestuurder Dirk Hoogland van Vryleve benadrukt dat de doelstelling nog steeds is dat er in Herwen gebouwd gaat worden. In de begroting voor 2019 reserveert Vryleve dan ook geld voor nieuwbouw in Herwen. “Er van uit gaande dat we er met Klomps uitkomen betekent dit helaas wel vertraging. Onderwerp van gesprek met de aannemer is dan ook een nieuwe, realistische planning”, aldus Dirk Hoogland. Ook de toegezegde informatieavond voor belangstellenden en omwonenden is daarom uitgesteld. Zodra er meer duidelijkheid is wordt de informatieavond georganiseerd.

Zie ook Wat ging vooraf onderaan deze pagina.

Afbeelding2Afbeelding1

Energieneutraal

Nul Op de Meter (NOM) betekent dat de woning optimaal geisoleerd is en voorziet in de eigen warmte en energiebehoefte. De woningen worden uitgerust met een lucht-water-warmtepomp voor de warmteopwekking in huis. Voor de opwekking van electriciteit worden zogenaamde 'indak'zonnepanelen toegepast. De niet direct verbruikte energie, die geleverd wordt door de zonnepanelen, wordt teruggeleverd aan het energienet. Deze opbrengst wordt verrekend op de energierekening ('gesaldeerd'). Deze wordt daarmee 0. Vandaar de naam Nul Op de Meter. De daken en de spouwmuren zijn optimaal geisoleerd en voor het glas is gekozen voor hoogwaardig dubbel. Voor warm tapwater is een opslagvat van 185 liter aanwezig. Er is een ventilatie systeem met warmte terugwin unit met een becijferd rendement van 82%.

Welke type woningen komen er?

Aan de straat Berkhaag zijn 4 eengezinswoningen - 2 hoekwoningen en 2 tussenwoningen - gepland. De overige 9 woningen zijn kleine woningen, geschikt voor één- en twee persoons huishoudens. Deze zijn achter de rijwoningen geprojecteerd en krijgen het adres Antoniusstraat.

Aan het Kosterijpad is rij van 5 woningen met kap gepland, waarvan de hoek met de Keurbeek met een afwijkende kap en steenkleur.

 

afbeelding_bouwlocaties_Herwen

Wat ging vooraf

Een lange periode is onzekerheid geweest over hoe en wanneer er gebouwd kon worden in Herwen. Gelukkig kon Vryleve op de jaarvergadering van Herwen Actief op 24 april 2018 melden dat de bouw van in totaal 18 grondgebonden woningen voorbereid ging worden. We hoopten nog in 2018 - na de vergunningen- en inspraakfasen - te kunnen starten aan het Kosterijpad met 5 woningen. De 13 woningen aan de Berkhaag volgen zo snel mogelijk daarna. Aanpassingen in het plan aan nieuwe regelgeving en prijsstijgingen zorgden opnieuw voor vertraging.

Tijdens de jaarvergadering van Herwen Actief heeft Vryleve toegezegd in eind september/ begin oktober 2018 met de direct omwonenden van de beide bouwlocaties in gesprek te gaan om afspraken te maken gericht op de bouwperiode. We hebben toegezegd eraan te werken om de overlast tijdens de bouw zo klein mogelijk te houden. Deze informatieavond is uitgesteld en wordt georganiseerd zodra er meer duidelijkheid is.

Zodra meer informatie beschikbaar is publiceren we die uiteraard op deze site.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Meer foto's

Foto 1 Foto 2