• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Brandveiligheid appartementengebouwen
Volg ons op

Brandveiligheid appartementengebouwen


Voor het brandveilig houden van appartementengebouwen is Vryleve in 2019 een overeenkomst aangegaan met de Brandweer Gelderland Midden. In deze overeenkomst is afgesproken om binnen 10 jaar de brandveiligheid van bestaande appartementengebouwen te verbeteren.

Hoe gaat Vryleve de brandveiligheid verbeteren?

  • We brengen bouwkundige aanpassingen aan in overleg met de Brandweer.
  • We informeren onze bewoners van appartementengebouwen over vluchtwegen en de begaanbaarheid daarvan.
  • We informeren huurders in algemene zin zoals op deze website en in ons magazine Welkom Thuis over brandgevaar.
  • We kijken goed naar de betaalbaarheid en bruikbaarheid van voorgestelde maatregelen.

Inspecties woongebouwen

Vryleve heeft 22 appartementengebouwen. Alle gebouwen zijn inmiddels door de Brandweer - in aanwezigheid van Vryleve - geinspecteerd. Uit de uitgevoerde inspecties kwamen een paar aandachtspunten naar voren:

  • De aanwezigheid van zitjes, kunstvoorwerpen en dergelijke in de trappenhuizen en op de galerijen is gevaarlijk. Ze belemmeren de vluchtweg in geval van brand en rookontwikkeling.
  • Niet (meer) noodzakelijke en niet meer functionerende voorzieningen worden weggehaald. Bijvoorbeeld blusmiddelen, routeaanduidingen en droge blusleidingen die niet door de brandweer benut worden.
  • Hoewel noodverlichting niet altijd noodzakelijk is vanuit de brandveiligheid handhaven we deze in de trappenhuizen.

Verder heeft de brandweer Vryleve op maat adviezen per gebouw gegeven ter verbetering van de brand veiligheid.

Aanpak vaak voorkomende gebreken

In 2023 starten we met de bouwkundige aanpassingen zoals het aanbrengen van manchetten in leidingen en doorvoeren. Met de diverse werkzaamheden ter verbetering van de brandveiligheid verwachten we in 2029 klaar te zijn.

Daarnaast gaan we de komende jaren de bewoners van de appartementen adviseren over gebruik van galerijen en trappenhuizen en wat te doen bij brand.

Regulier onderhoud

Wat intussen doorgaat zijn het gewone onderhoud, de vervangingen en keuringen aan installaties die met brandveiligheid te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan brandmeldinstallaties, brandblussers, noodverlichting maar bijvoorbeeld ook aan de noodaggregaat van appartementengebouw De Pannerd.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden om de brandveiligheid aan te passen in appartementengebouwen? Neemt u gerust contact met ons op.

studentenhuis      veilig-werken_vluchtplan