• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Verhuizingen in 2018
Volg ons op

Verhuizingen in 2018

In het jaar 2018 zijn er 132 woningen van Vryleve vrijgekomen. Dit betekent dat 9% van het totale woningbestand van Vryleve in 2018 nieuwe bewoners heeft gekregen (= mutatiegraad). Per dorp ziet u hieronder de mutatiegraad (vrijgekomen woningen vergeleken met woningen in bezit).

 mut_18_a                      

Er zijn iets meer woningen (laagbouw) opgezegd dan appartementen.

 mut_18_b 

Bij een bewonerswisseling wordt de huurprijs aangepast. Onderstaande diagram laat zien dat er na bewonerswisseling iets meer woningen beschikbaar kwamen voor mensen met huurtoeslag: 86% ten opzichte van 83% van de woningen heeft een huurprijs lager dan de grens voor 3 of meer persoonshuishoudens (€ 640,14).

 mut_18_c

De nieuwe huurders zijn vooral  1 en 2 persoonshuishoudens, in totaal maakte deze groep 81% uit van de totale groep nieuwe huurders. De laatste jaren zien we dit aandeel stijgen.

 mut_18_d 

Twee derde van de nieuwe bewoners is jonger dan 50 jaar. De grootste groep hiervan waren de 21 tot 30-jarigen (24%).

 mut_18_e

De nieuwe huurders in 2018 zijn voor 73% afkomstig van de gemeente Zevenaar. Hiervan woonde 56% al op het Gelders Eiland, 17% kwam vanuit de andere plaatsen zoals Babberich, Lathum, Giesbeek of Zevenaar) en 25% was afkomstig van buiten de gemeente Zevenaar.

 mut_18_f

Van de vertrekkende bewoners verhuisde 59% binnen de gemeente Zevenaar. Hiervan bleef 47% op het Gelders Eiland en 12% verhuisde naar een andere plaats binnen de gemeente Zevenaar (zoals Babberich, Lathum, Giesbeek of de stad Zevenaar).