• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Raad van Commissarissen
Volg ons op

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van woonstichting Vryleve houdt toezicht op het bestuur van Vryleve. 

Wat doet de Raad van Commissarissen?

De Raad van Commissarissen is intensief betrokken bij de gang van zaken binnen de organisatie. De Raad staat het bestuur, in ons geval de directeur-bestuurder, met raad terzijde en fungeert als klankbord. Daarnaast houdt de Raad van Commissarissen toezicht op de kwaliteit en integriteit van de financiële besluitvorming en op de effectiviteit van de risicobeheersing.

Samenstelling en rooster van aftreden

De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden. De voorzitter, Ron Frerix, is benoemd op voordracht van de Personeelsvertegenwoordiging. De leden Eva Ouwehand en Wouter Würdemann zijn benoemd op voordracht van de Huurdersbelangenvereniging. Hieronder ziet u het rooster van aftreden.

Naam  

 

Benoemd         

Einde eerste termijn

Einde tweede termijn

Ron Frerix

 

01-10-2020

01-10-2024 

01-10-2028

Eva Ouwehand

 

24-02-2016 

24-02-2020

29-03-2024

Damy Colon

 

11-09-2017

11-09-2021 

11-09-2025

Wouter Würdemann

 

01-10-2020  

01-10-2024

01-10-2028