• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Klantonderzoek
Volg ons op

Klantonderzoek

We streven ernaar onze dienstverlening steeds beter te maken. Uit klantonderzoek leren we elke keer weer en kunnen we ons werk verbeteren. Daartoe voerde Vryleve in 2017-2018, 8 maanden lang onder de naam “Mijn mening als ….” klantonderzoek uit onder vertrekkende huurders, woningzoekenden, nieuwe huurders en zittende huurders. Deze klantgroepen zijn tevreden tot zeer tevreden met onze dienstverlening. Van vertrekkende huurders krijgt Vryleve een dikke 8.  De enquête bestaat uit 5 of 6 korte vragen. Hij wordt in gemiddeld 2 minuten ingevuld.

Veel informatie in korte tijd

Onze klanten krijgen vaak met erg veel informatie in korte tijd te maken. Zeker vertrekkende en nieuwe huurders. Zij zeiden voldoende aan de weet te komen over bijvoorbeeld overname, het achterlaten van zelf aangebrachte zaken aan de woning en het omgaan met installaties in huis. Niet direct bruikbare informatie wordt snel vergeten of niet opgeslagen. We leren hieruit meerdere mogelijkheden en momenten voor het vinden en krijgen van informatie te creëren. Digitaal, telefonisch, persoonlijk en ook op papier. We blijven steeds onder de aandacht brengen dat het 24/7 mogelijk is huurzaken te regelen via Mijn Vryleve. En dat op de website actuele huurders informatie altijd bereikbaar en rustig na te lezen is op het tijdstip dat het de huurder het best uitkomt. De website houden we tenminste wekelijks actueel. Informatie over installaties maken we beter bereikbaar en breiden we uit.

Gesprek op kantoor door woningzoekenden als zinvol ervaren

Bijna alle woningzoekenden vonden de woningadvertenties duidelijk wat betreft de inkomensvoorwaarden. Alle woningzoekenden waren ook tevreden over de informatie en het persoonlijk advies tijdens het gesprek op kantoor vóór de toewijzing. Daar gaan we dus op dezelfde voet mee door.

Gebruik van internet

Twee derde van de vertrekkende huurders geeft aan de huuropzegging persoonlijk of telefonisch geregeld te hebben. Naast digitale afhandeling van zaken blijft het persoonlijk – en telefonisch - regelen van huurzaken aan de balie mogelijk van maandag tot en met donderdag.

Bezichtiging van de woning

De meeste woningzoekenden willen graag dat een medewerker van Vryleve meegaat naar een bezichtiging van een aangeboden woning. Van de vertrekkende huurders vindt iets minder dan de helft van de vertrekkende huurders dat er een medewerker van Vryleve mee moet komen. We bieden dus altijd aan om mee te gaan. Geven de woningzoekende en/of de nog aanwezige vertrekkende huurder aan dit niet te willen, dan brengen we hen alleen met elkaar in contact.

Zoekprofiel

Het zoekprofiel bevalt het merendeel van de woningzoekenden goed. Zij maken dan ook goed gebruik van de mails naar aanleiding van het zoekprofiel bij het reageren op woningaanbod. We gaan hier dus zeker mee door.

Reparaties oplossen

Bijna de helft van de huurders geven aan de reparatie via Mijn Vryleve gemeld te hebben. Verreweg de meeste reparaties (ruim 86%) worden in één keer afgehandeld. Een klein deel van de huurders heeft dezelfde reparatie binnen een jaar nogmaals gemeld en is niet tevreden met de afhandeling. Verreweg de meeste woningen worden aan nieuwe huurders opgeleverd als het mutatiewerk klaar is. Alle zittende huurders vinden onze monteurs klantvriendelijk.

We onderzoeken welk type reparaties bij herhaling gemeld wordt en waarover klanten niet tevreden zijn: over de technische afwerking en het oplossen van de reparatie of de terugkoppeling aan huurders. We weten dit in de loop van 2018 en kunnen dan op die specifieke reparaties beter inspelen.

Klanten: hartelijk dank voor het invullen!

Alle klanten die de toegezonden enquête hebben ingevuld danken we hartelijk voor het meewerken aan het verbeteren van onze dienstverlening. We werken eraan u dat te laten merken!