• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Activiteiten agenda Vryleve
Volg ons op

Activiteiten agenda Vryleve

Augustus 2018

- 1 augustus: directieassistente Diana Peeters is 25 jaar in dienst van Vryleve!

- Steekproefsgewijze inspectie van technische staat woningbezit door Profrema

- 30 augustus: bewonersbijeenkomst nieuwe werkwijze tuinonderhoud bij appartementencomplexen

September 2018

-Start werkzaamheden Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2019 t/m 2027

- Beleidswaarde 2017 berekenen

- 13 september BesluitenOverleg

- eind september: gesprek omwonenden bouwterreinen Herwen over bouwactiviteiten voor 18 woningen.

- 22 september: nationale Burendag 2018. Dit jaar zeker weer in de tuin achter woongebouw 'De Schans' in Tolkamer. Waar nog meer?

- Steekproefsgewijze inspectie van technische staat woningbezit door Profrema

Oktober 2018

- 1 oktober: bijeenkomst Raad van Commissarissen

- 3 oktober: Algemene Ledenvergadering van de Huurdersbelangenvereniging (HBV)

- 9 oktober: halfjaarlijks overleg van de Dorpsraden op het Gelders Eiland en Vryleve

- 11 oktober: BesluitenOverleg

- 31 oktober: Denktank bijeenkomst, platform voor vrijwilligers en professionals over wonen op het Gelders Eiland