• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Activiteiten agenda Vryleve
Volg ons op

Activiteiten agenda Vryleve

Juni 2018

- 8 juni: feestelijke oplevering en ingebruikname van de 21 nieuwe woningen in plan Graaf Reinaldstraat in Lobith. 

- opstellen 'bod' (wat gaan we concreet doen binnen wettelijke kaders) voor de gemeente Zevenaar. Dit moet uiterlijk 1 juli ingediend zijn.

- visitatie van Vryleve (beoordeling van prestaties over 4 afgelopen jaren) door Ecorys. Doorlichten gegevens op geleverde prestaties. Vraaggesprekken met betrokkenen vinden plaats.

- kennismaking met diverse politieke fracties, die zitting hebben in de gemeenteraad van Zevenaar.

Juli 2018

- 1 juli: ingangsdatum nieuwe huur (in april 2018 voorstel huurverhoging aan huurders verzonden).

- visitatie van Vryleve (onderzoek prestaties 2014-2017): beoordelingsrapportage

Augustus 2018

- 1 augustus: directieassistente Diana Peeters is 25 jaar in dienst van Vryleve!

September 2018

- eind september: gesprek omwonenden bouwterreinen Herwen over bouwactiviteiten voor 18 woningen.

- 22 september: nationale Burendag 2018. Dit jaar zeker weer in de tuin achter woongebouw 'De Schans' in Tolkamer. Waar nog meer?