Op 28 augustus is Lens Energie - een full service zonpartner voor woningcorporaties - in opdracht van Vryleve gestart met het leggen van zonnepanelen op de hellende daken van huurwoningen. Vanaf half september worden op 2 tot 4 woningen  zonnepanelen geplaatst. Eind 2023 hoopt Vryleve rond de 250 woningen van zonnepanelen te hebben voorzien.

Opgewekte energie voor de huurders onder het dak

De energie, die de zonnepanelen opwekken, komt direct terecht bij de bewoners, die onder het dak wonen waarop de zonnepanelen geplaatst worden. Zij betalen een bijdrage per paneel per maand, tegelijk met de huur. De besparing op de energiekosten is veel groter dan de bijdrage per maand. 

Aanbieding voor plaatsing zonnepanelen

Afhankelijk van type dak en zonligging kunnen per dak 4 tot 8 zonnepanelen geplaatst worden. Huurders van Vryleve krijgen hiervoor een aanbieding of kunnen zichzelf aanmelden voor plaatsing. Meer hierover kunt u hier lezen.

Acht appartementengebouwen al zonnepanelen

In 2022 heeft Lens voor Vryleve al acht appartementengebouwen voorzien van zonnepanelen. De opgewekte energie gaat terug naar het net. Bewoners die lid van zonnecooperatie Zonnebuur zijn geworden ontvangen jaarlijks een financiele bijdrage uit de opbrengst.

Zonnepanelen_leggen_Gulik_foto_1         Zonnepanelen_leggen_Gulik_foto_2