Ben je 27 jaar of jonger en op zoek naar een woning? Doe mee aan ons online onderzoek!

Om meer inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren en de manier van zoeken naar een woning, doen de woningcorporaties Baston Wonen, Plavei en Vryleve een onderzoek onder jongeren.

Wanneer?

De komende week (vanaf 25 mei 2020) worden jongeren tot en met 27 jaar uit de gemeente Zevenaar, die in 2019 minimaal één keer hebben gereageerd op een woning, gevraagd deel te nemen aan een online onderzoek.

Waarom?

Plavei, Vryleve en Baston Wonen hopen dat het onderzoek waardevolle informatie oplevert over de woonbehoefte van jongeren uit de gemeente Zevenaar en de manier van zoeken. 

Onderdeel prestatieafspraken 2020

Het onderzoek is een onderdeel van de prestatieafspraken tussen de woningcorporaties, de gemeente Zevenaar en de huurdersverenigingen om meer aandacht te krijgen voor het verbeteren van de slaagkansen - de kans dat je een woning aangeboden krijgt als je reageert - voor jongere woningzoekenden. De resultaten van het onderzoek publiceren we in het najaar van 2020.