Vryleve en de gemeente Zevenaar hebben werkafspraken gemaakt over het regelen van woningaanpassingen in huurwoningen op het Gelders Eiland. Deze werkafspraken zijn per 1 september 2020 ingegaan. Ook met Baston Wonen en Plavei heeft de gemeente Zevenaar voor woningaanpassingen in hun huurwoningen werkafspraken gemaakt. Daarmee hebben we een gezamenlijke prestatieafspraak voor 2020 op het terrein van Sociaal Domein/WMO naar ieders tevredenheid ingevuld.

Eenvoudiger en sneller proces

In de praktijk blijkt dat er bij het realiseren van woningaanpassingen veel contact en overleg is tussen de huurder, de gemeente, woningcorporatie en aannemers. Om dit proces eenvoudiger en minder arbeidsintensief te maken zijn deze werkafspraken opgesteld.

Grote en kleinere aanpassingen

Er zijn werkafspraken over grote woningaanpassingen gemaakt, zoals een traplift, een vaste of tijdelijke aanbouw. Vaker komen de kleinere aanpassingen voor, zoals een drempeloploop, douchezitje of brede deuren. Hiervoor zijn aparte afspraken gemaakt.

Toewijzing aangepaste woningen

Vryleve verhuurt woningen, die al grote of veel aanpassingen hebben. Komt zo'n woning vrij, dan verhuren we het liefst aan een woningzoekende die gebruik maakt van de aanwezige aanpassingen. Over de toewijzing van deze woningen hebben Vryleve en de gemeente Zevenaar in de werkafspraken een duidelijke regeling opgenomen.

Geen vergoeding

In de werkafspraken is vastgesteld welke aanpassingen niet in aanmerking komen voor vergoeding door de gemeente. Dat zijn kleine wandbeugels en handgrepen, thermostaatkranen en reguliere eenhendelmengkranen.

Uiteraard kunt u deze kleine aanpassingen wel in uw huurwoning aanbrengen. Neemt u vóór u de aanpassing uitvoert altijd even contact op met Vryleve, het liefst per mail via info@vryleve.nl. Vaak is een melding voldoende, soms is onze toestemming nodig. Het komt voor dat door de technische situatie een aanpassing beter anders kan of niet mogelijk is. Dat kunnen we dan ook samen vaststellen.

Vragen?

Heeft u vragen over woningaanpassingen? Neemt u gerust contact op. Telefonisch: 0316-543741, per mail info@vryleve.nl of via een contactformulier op deze website (log in Mijn Vryleve).