Het jaar 2022 zit er bijna op. Het is een jaar geweest dat de wereld heeft veranderd. De oorlog in Oekraïne heeft een ongekend effect op de wereldeconomie met alle gevolgen van dien. Gevolgen waar wij als Vryleve mee te maken hebben als we kijken naar de enorme prijsstijgingen, levertijden van onderdelen en beschikbaarheid van menskracht. Ook als individu hebben we met zijn allen te maken met vergelijkbare effecten. Nog nooit zijn de kosten van de boodschappen zo hoog geweest en is het woord ‘energiearmoede’ niet voor niets toegevoegd aan onze taal.     

Door deze effecten hebben we soms keuzes moeten maken, die anders waarschijnlijk niet nodig waren geweest. Beoogde investeringen die nu toch wel erg duur werden en daardoor niet of niet geheel uitgevoerd worden of samenwerkingsprojecten welke financieel niet haalbaar bleken en daarom gestopt zijn. Maar ook samen met ondernemingen zoeken naar oplossingen om het doel, ondanks de prijsstijgingen, toch te kunnen realiseren zijn hier enkele voorbeelden van.

Terugkijkend hebben we ondanks al die onzekerheden veel weten te realiseren. Hebben we de leegkomende woningen snel kunnen verhuren én de reparatieverzoeken goed weten uit te voeren. Maar ook voorbereidingen kunnen treffen om in 2023 met enkele nieuwbouwprojecten te starten. Want dat is en blijft jammer dat we met elkaar niet kunnen zorgen voor een versnelling in de realisatie van nieuwbouwwoningen!

Over twee weken is het al 2023, de wereld zal dan echt niet veel veranderd zijn. De onzekerheid over de dag van morgen zal nog steeds bestaan. In ons Jaarplan 2023, welke u kunt vinden op onze site, hebben we aangegeven wat we hopen te realiseren. Daarbij een duidelijke kanttekening gemaakt dat de kans groot is dat het inspelen op ontwikkelingen en actualiteiten reden kan zijn om onze plannen aan te passen.  

De prestatieafspraken 2023 die we gemaakt hebben met de gemeente, de in Zevenaar actieve corporaties en hun huurdersvertegenwoordigers zien er anders uit dan voorgaande jaren. Ook deze zijn beschikbaar op de site. Goed is om vast te stellen dat we met elkaar het toevoegen van nieuwe woningen zeer belangrijk vinden én dat het niet gaat om woorden, maar om daden!

Wij weten niet wat 2023 ons brengt, maar gaan met goede moed het nieuwe jaar in en we hopen u ook weer te ontmoeten. Mede namens alle medewerkers wens ik u fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en goed 2023 toe!

Dirk Hoogland

directeur-bestuurder Vryleve

22 december 2022