WAT BRENGT 2018 ONS?

  

Het nieuwe jaar is begonnen. Een jaar met veel veranderingen. Vryleve  is niet meer werkzaam in Rijnwaarden, maar op het Gelders Eiland. Voor het eerst sinds acht jaar krijgen we een andere wethouder met wie we het wonen op het Gelders Eiland zo optimaal mogelijk willen maken.

Voor het eerst sinds jaren werken we weer met prestatieafspraken, welke nu gemaakt zijn tussen gemeente, HBV en Vryleve. En binnen de organisatie Vryleve gaat de RvC met drie nieuwe leden aan de slag.

Verandering, vernieuwing biedt altijd mogelijkheden. Tradities, vaste denkpatronen kunnen doorbroken worden en oude hindernissen kunnen opeens verdwenen zijn. Met elkaar gaan we op zoek naar nieuwe evenwichten. Een zoektocht met één gezamenlijk einddoel: het goed en fijn wonen op het Gelders Eiland. 

Om dit doel te bereiken heeft Vryleve in haar jaarplan 2018 naast het realiseren van een goede samenwerking nog een viertal speerpunten benoemd.

  • We willen de beoogde nieuwbouw gaan realiseren
  • We gaan een plan van aanpak maken om te zorgen dat onze woningen in 2050 daadwerkelijk gasloos en energieneutraal zullen zijn
  • We gaan zorgen dat we voldoen aan de wet die ingaat in mei 2018 waarin nieuwe eisen gesteld worden aan het omgaan met privacy gevoelige informatie
  • we gaan ons voorbereiden op de vraag naar woningaanpassingen als gevolg van een veranderde zorgbehoefte omdat onze huurders langer in hun woningen blijven wonen

 

Huurdersbelangenvereniging

Naast de aandacht voor deze vier punten gaan de normale, dagelijkse activiteiten gewoon door. Het snel verhuren van vrijkomende woningen en het goed uitvoeren van reparatieverzoeken wordt voortgezet. Maar ook bij deze dagelijkse activiteiten blijven we werken aan mogelijke kleine verbeteringen. Verbeteringen die vaak liggen in de communicatieve sfeer. 

U kunt ons helpen met die verbeteringen. Door ons tips te geven waar we iets beter kunnen doen. Door te melden wat u aan informatie mogelijk mist op onze site of in onze brieven. U kunt dit ook doorgeven aan uw Huurdersbelangenvereniging (die nog best wat ondersteuning van leden kan gebruiken). Met hen hebben we goed contact waarbij het aangeven van verbeterpunten een regelmatig terugkerend onderwerp is.

Ik hoop dat 2018 een mooi jaar gaat worden waarin we met onze huurders en de vele partijen waar we mee samen werken onze vijf speerpunten kunnen realiseren.

  

Dirk Hoogland

3 januari 2018