Vryleve zoekt een commissaris op voordracht van de HBV

De Raad van Commissarissen zoekt een collega commissaris per 1 april 2024, door het aflopen van een benoemingstermijn. De werving is in handen van Atrivé, die een uitgebreide profielschets heeft opgesteld.

Een commissaris met een groot hart en gevoel voor huurders en kwetsbare doelgroepen

De RvC zoekt een commissaris die maatschappelijk betrokken is, oog heeft voor de schaal en omvang van Vryleve, kennis heeft van wonen en zorg en het sociaal domein, gevoel heeft bij de cultuur van een landelijk gebied met een sterke sociale cohesie en zich kan verplaatsen in onze huurders en daartoe met enthousiasme sessies van de HBV bezoekt.

Reactie en procedure

Personen die passen in het beschreven profiel nodigen wij uit om te reageren vóór 31 januari 2024. Reacties behandelen we zorgvuldig en de vertrouwelijkheid van gegevens is gewaarborgd. Benoeming vindt plaats na advies van de huurdersbelangenvereniging en een zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janine Boers van Atrivé via 06-25051803 en sollicitatie@atrive.nl