Per 1 juli 2021 treedt woonstichting Vryleve toe tot de Regionale Geschillencommissie Oost Gelderland. Dit biedt huurders de mogelijkheid hun klachten over de dienstverlening van Vryleve aan deze regionaal werkende onafhankelijke commissie voor te leggen als zij er met Vryleve niet uit komen.

Niet tevreden over dienstverlening

Waar gewerkt wordt vallen spaanders. Als huurder kunt u ontevreden zijn over een oplossing die Vryleve voor uw vraag, reparatieverzoek of woonprobleem kiest. Contacten lopen weleens niet zoals het moet. Dat meldt u uiteraard eerst aan Vryleve, we kijken samen naar waar het probleem zit en proberen er ook samen uit te komen. In de meeste gevallen lukt dat ook.

Niet tevreden over oplossing Vryleve

Bent u als huurder niet tevreden over de oplossing die Vryleve biedt, dan kunt u uw klacht vanaf 1 juli 2021 voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie Oost Gelderland. Zij biedt u een onafhankelijke beoordeling van het geschil. Dit doet de commissie door uw verhaal en dat van Vryleve te horen, hierover een besluit te nemen en dit als advies voor oplossing aan de bestuurder van Vryleve te sturen. Het besluit en het advies worden gevolgd door Vryleve.

Kantonrechter of Huurcommissie

Als u het niet eens bent met het advies van de regionale geschillencommissie dan heeft u als huurder altijd nog de mogelijkheid om naar de kantonrechter te stappen. Bij een klacht die betrekking heeft op de vaststelling van een voorstel tot verhoging of wijziging van de huurprijs en/of de servicekosten, kunt u een beroep doen op de Huurcommissie.

Reden toetreding Regionale Geschillencommissie

Vryleve heeft recent haar klachtenprocedure tegen het licht gehouden. Een aandachtspunt daaruit was dat de beoordeling van de klacht van een huurder na interne behandeling verbeterd moest worden. Met name wat betreft de bereikbaarheid van een onafhankelijke commissie en hun expertise. Een goede mogelijkheid was toetreding tot de Regionale Geschillencommissie Oost Gelderland, Bij de commissie zijn ook de woningcorporaties Sité Woondiensten, Plavei, ProWonen, Wonion en Woonservice IJsselland aangesloten.