Woonstichting Vryleve staat op de tweede plaats van de 88 geselecteerde woningcorporaties voor verbetering van haar Duurzaamheid Score 2016-2017. Dit komt uit metingen van de duurzaamheidsprestatie onder 88 woningcorporaties, die door Telos - het universitair centrum voor duurzaamheid van de Tilburg University - gedaan zijn.

Verbetering duurzaamheidsprestaties

Telos vergeleek de scores uit 2016 en 2017 en stelde de verbeteringen vast. Zo'n 60% van de geselecteerde corporaties verbeterde het afgelopen jaar haar duurzaamheidsprestaties. De 88 corporaties die in het onderzoek meedoen heeft Telos geselecteerd uit de in totaal 384 corporaties in Nederland.

Basis bedrijfsvoering, woningen en klanten

Voor de metingen maakt Telos gebruik van een raamwerk, waarin ze gegevens van de corporaties uit onder andere jaarrapportages en relevante webinformatie samenvoegt. Samengevat zit de gehaalde verbetering in het afgelopen jaar in verminderde gasconsumptie en verbetering van energielabels. Zowel intern (bedrijfsvoering) als extern (woningen en klanten).

Kleine corporaties grootste verbetering duurzaamheidsprestaties

Aanvoerder van de lijst is Woonservice IJsselland uit Doesburg. Net als Vryleve een kleine corporatie. Telos stelt, dat grote corporaties bij hun duurzaamheidsprestaties achterblijven bij de kleine corporaties. Lees hier meer.