Woonstichting Vryleve is lokaal verbonden en op zoek naar vernieuwing. Dit komt uit de resultaten van de wettelijk verplichte visitatie, die in de maanden mei, juni en juli plaatsvond bij Vryleve over de periode 2014 tot en met 2017. Het onderzoek werd uitgevoerd door een visitatiecommissie van Ecorys, die eind juli 2018 haar bevindingen presenteerde in een rapport. In augustus 2018 kwam hierop de voorgeschreven bestuurlijke reactie van Vryleve.

Oordeel visitatiecommissie

De visitatiecommissie ziet een lokaal gewortelde, zelf bewuste en soms ook wat eigenzinnige corporatie die ruim voldoende invulling geeft aan haar verantwoordelijkheden. Als uitdaging voor de toekomst ziet de commissie het bewaken van een gezond evenwicht tussen het enerzijds behouden van eigenheid van de dorpen door het leveren van maatwerk en bijdragen aan initiatieven en het anderzijds opereren binnen de wettelijke kaders. Verbreding van de samenwerking kan hierin een rol spelen, met name met de beide andere corporaties die in de gemeente Zevenaar actief zijn, kan hier een rol in spelen.

Over de belanghouders

Woonstichting Vryleve heeft over het algemeen een goede relatie met haar belanghebbenden. Als lokaal betrokken corporatie vertaalt zich dat ook in mooie cijfers voor ‘Relatie en communicatie’ en ‘Invloed op het beleid’. Door de toegankelijkheid, informele contacten en korte lijnen met bijvoorbeeld de huurdersvertegenwoordiging kan snel geschakeld worden.

Uit de bestuurlijke reactie

Het onderdeel ‘heeft u een boodschap voor Vryleve?’ geeft op een mooie wijze inzicht in hoe men naar Vryleve kijkt. De bevraagden vinden het belangrijk dat de we toegankelijk, zelfstandig en lokaal verankerd blijven en ook in de toekomst net als nu het welzijn van de huurders en onze integriteit hoog in het vaandel hebben staan. Zie hier de hele bestuurlijke reactie.

Vragen en meer informatie

Het complete visitatierapport kunt u hier downloaden.

Voor vragen en meer informatie over de visitatie en het rapport kunt u contact opnemen met Mieke van der Steen via 0316-543741, 06-54346842 of m.vd.steen@vryleve.nl.