Vryleve maakt gebruik van buurtbemiddeling. Dit wordt uitgevoerd door onafhankelijke bemiddelaars.

Buurtbemiddeling ondersteunt buren door met beide partijen te kijken hoe een conflict tot de essentie teruggebracht kan worden. Zodoende met elkaar tot een goed gesprek te komen.

Buurtbemiddeling is laagdrempelig. De kennismakingsgesprekken met de buren en de bemiddelingsgesprekken worden uitgevoerd door bemiddelaars. Deze groep vrijwilligers kenmerkt zich door een positieve instelling en een neutrale benadering van bewoners.

Je kunt goed luisteren, samenvatten en doorvragen. Je hebt interesse in de medemens en respect voor de mening van anderen. Daarnaast kan je omgaan met weerstand. Voordat je wordt ingezet krijg je een basistraining aangeboden. Hierin word je vertrouwd gemaakt met de methode van Buurtbemiddeling.

Voor alle vrijwilligers worden trainingen, teambijeenkomsten en intervisie georganiseerd.  Voor ondersteuning kun je altijd een beroep doen op de coördinatoren. “Onderzoek heeft aangetoond dat Buurtbemiddeling een essentiële bijdrage levert aan een veilige leefomgeving. Als bemiddelaar heb je daar een belangrijke rol in!” 

Meer informatie of aanmelden? Stuur een mail naar buurtbemiddeling@rijnstad.nl of bel naar 026 351 9941.