Vacature Raad van Commissarissen

Woonstichting Vryleve is met ongeveer 1.500 woningen sinds jaar en dag de sociale verhuurder in Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, Spijk en Tolkamer. De zes dorpen die gezamenlijk de gemeente Rijnwaarden vormen in regio De Liemers. De gemeente Rijnwaarden gaat per 1 januari 2018 op in de gemeente Zevenaar. In het nieuwe werkgebied bestaat een goede samenwerking met beide andere corporaties. Met veel enthousiasme zetten de 18 medewerkers zich gezamenlijk in om de missie van Vryleve te realiseren.

Onze missie

Vryleve wil nu en in de toekomst zorgen voor voldoende betaalbare woningen in de huursector, die ook aansluiten bij de behoefte. Een behoefte die door de veranderingen in de zorg aan het wijzigen is. Wij zien het als onze kerntaak om in deze behoefte te voorzien. Ons streven is dat onze bewoners zich thuis voelen in hun woning.

Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke kernwoorden in ons denken en doen. Dat vertaalt zich onder andere in ons onderhoudsbeleid van de bestaande woningen en het ontwerpen en bouwen van nieuwe woningen.

Vryleve werkt samen met lokale en regionale professionele organisaties, vrijwilligers en dorpsraden om de leefbaarheid van de directe woonomgeving voor onze huurders op een goed niveau te houden. Vryleve neemt ook daarin haar rol als initiërende en verbindende organisatie zeer serieus. Vanuit deze samenwerking streven we naar het beste resultaat voor onze (toekomstige) bewoners.

 In verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn van een lid in de RvC is een  vacature ontstaan::

 

                                 

   
   

 

   

- commissaris met het     kwaliteitsprofiel: governance/juridisch -

   
   

             

 De kandidaat beschikt over de volgende kennis, ervaring en kwaliteiten:

  • kennis, ervaring en visie op het gebied van volkshuisvesting
  • bestuurlijk deskundig en ervaren in het omgaan met governancevraagstukken
  • politieke kennis van of een netwerk in regio De Liemers
  • ervaring met de impact van besluitvorming
  • aandacht voor integriteitsvraagstukken

Procedure

De selectiecommissie wordt gevormd door twee leden van de RvC inclusief de bestuurder als adviseur. Voordat benoeming plaats kan vinden beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid conform hun Beoordelingskader. De procedure wordt begeleid door John van Es van Atrivé. Voor aanvullende informatie kunt u per mail (j.van.es@atrive.nl) of telefonisch (06 25 05 18 18) contact met hem opnemen.

De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 9 oktober 2017 in Utrecht.

Op vrijdag 13  oktober 2017 vindt de tweede gespreksronde plaats op het kantoor van Vryleve.

Heeft u interesse?

Wanneer u belangstelling heeft voor een van deze functies, nodigen wij u uit te solliciteren voor maandag 1 oktober 2017 via sollicitatie@atrive.nl onder vermelding van het commissariaat.