Op 2 mei 2020 startte de toezichthouder van Woonstichting Vryleve, de Raad van Commissarissen (RvC), de werving van twee commissarissen voor de raad. De twee vacatures ontstaan in de loop van 2020. Gevraagd wordt naar een toezichthouder met kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en een toezichthouder met kennis en visie op het gebied van management, personeel en organisatie.

Meer informatie

De werving en selectie is in handen van ERLY, the consulting company. Inhoudelijke vragen over de vacatures en de selectieprocedure kunnen dan ook bij deze organisatie gesteld worden.

Een uitgebreide profielschets vindt u hier.