Er is grote behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente Zevenaar. Dit bleek uit de verkennende presentatie tijdens de raadsinformatieavond voor de gemeenteraad van Zevenaar op woensdagavond 3 maart 2021, waarop onderzoeker Klouwen van Companen de resultaten van een verdiepend onderzoek naar de ontwikkeling van de (sociale) woningvoorraad voor de kernen van de gemeente Zevenaar toelichtte. Het onderzoek werd in 2020 gedaan in gezamenlijke opdracht van de gemeente Zevenaar, woningcorporaties Baston Wonen, Plavei en Vryleve en hun huurdersverenigingen.

Conclusies en aanbevelingen

De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek gaan in op de woningbehoefte in heel Zevenaar, maar ook specifieker op de kernen in de gemeente Zevenaar. De kleinere kernen krijgen daarbij bijzondere aandacht, rondom de stad Zevenaar en ook aan de noordzijde – hier heeft Plavei huurwoningen – en zuidzijde – hier heeft Vryleve huurwoningen. De komende tijd werkt de gemeente de resultaten uit naar beleid en afspraken over bouwen van huurwoningen met de woningcorporaties.  

Afspraak huurdersverenigingen en gemeenteraad

De presentatie riep de vraag op of het huidige toewijzingsbeleid van huurwoningen leidt tot langere wachttijden. Binnenkort spreken de huurdersverenigingen hierover met leden van de gemeenteraad.

Onderzoeksrapport beschikbaar

Het onderzoek is een vervolg op regionaal woningmarktonderzoek in 2019. De gezamenlijke opdracht voor het onderzoek is gegeven als prestatieafspraak in 2020. Nadere cijfers en informatie zijn te vinden in de rapportage, die u hier kunt inzien.