Op woensdag 23 augustus 2023 tekenden Rob van de Beeten, voorzitter van het ouderinitiatief Stichting Woongroep ’t Hoge Veld en Dirk Hoogland, directeur-bestuurder van woonstichting Vryleve, een samenwerkingsovereenkomst voor het huisvesten van een woongroep van twaalf jongeren met zorgbehoefte in de woonboerderij ’t Hoge Veld in Duiven.

Belangen geborgd in samenwerkingsovereenkomst

Ouderinitiatief ’t Hoge Veld en Vryleve hebben in de samenwerkingsovereenkomst beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Het gaat om praktische afspraken over bijvoorbeeld het voordragen van huurders, tijdige huurbetaling, onderhoud van binnen- en buitenruimten en het begeleiden van jongeren in de woongroep.

Renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw bezig

De monumentale woonboerderij aan de Rijksweg 62 in Duiven wordt momenteel gerenoveerd en omgebouwd tot twaalf appartementen met groepsruimten voor jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum. Het initiatief hiertoe lag bij ouders, die zich verenigd hebben in Stichting Woongroep ’t Hoge Veld. De gemeente Duiven en de provincie Gelderland werkten mee aan de planvorming en woonstichting Vryleve voert de plannen als eigenaar en verhuurder uit. Op het terrein is ook een nieuwe werkruimte voor houtkunstenaar Will Schropp gemaakt. Hij heeft jarenlang in de woonboerderij zijn atelier gehad.

Woongroep bijna vol, nog enkele plekken!

In februari 2024 wordt de oplevering van de nieuwe appartementen en werkruimten aan de woongroep verwacht. Er zijn nu nog drie appartementen niet toegezegd aan toekomstige huurders. Heeft u, uw zoon of dochter of bekende belangstelling? Neemt u dan contact op met het ouderinitiatief ’t Hoge Veld via info@hogeveld.org.

Oudergroep_het_Hoge_Veld_foto_1

Onder een stralend blauwe lucht tekenen Rob van de Beeten (links aan tafel) en Dirk Hoogland (rechts aan tafel) de stukken. Achter de tafel staan drie ouders van het ouderinitiatief, tweede van links Bram, één van de nieuwe bewoners, en helemaal rechts Will Schropp.