De gemeente Zevenaar, woningcorporaties (Baston Wonen, Plavei en Vryleve) en huurdersverenigingen (Huurdersvereniging Baston Wonen, Huurderbelangenvereniging De Schakel en HBV Rijnwaarden) tekenden op 27 juni jl. een Raamovereenkomst Prestatieafspraken voor de jaren 2020 tot en met 2024.

Gezamenlijke ambitie

De gemeente Zevenaar, woningcorporaties en huurdersverenigingen zetten zich in voor voldoende en goede sociale huisvesting. Dit betekent dat sociale huurwoningen bereikbaar zijn voor de inwoners, betaalbaar en van goede - duurzame - kwaliteit. De partijen gaan voor prettig samenleven in buurten en wijken. Hierover maken zij prestatieafspraken.

Raamovereenkomst en jaarlijkse prestatieafspraken

In de raamovereenkomst hebben de partijen hun gezamenlijke doelen en afspraken voor de komende 5 jaren vastgelegd. Door verder te kijken is het mogelijk investeringen, zowel financieel als in inzet, beter te plannen. De raamovereenkomst vormt het kader voor jaarlijkse prestatieafspraken. Deze zijn gericht op de uitvoering.

Vryleve is blij met de Raamovereenkomst. De jaarlijkse onderhandelingen over Prestatieafspraken zijn veranderd naar het maken van jaarlijkse werkafspraken. De Prestatieafspraken worden concreter, beter meetbaar en passen binnen een samen opgesteld beleid.

De complete raamovereenkomst leest u hier.