De ongeveer 45 deelnemers waren erg te spreken over de interactieve informatieavond, die op donderdag 21 november 2019 plaatsvond op het kantoor van Baston Wonen in Zevenaar. Naast raadsleden van de gemeente Zevenaar waren leden van Raden van Commissarissen van de corporaties Baston Wonen, Plavei en Vryleve én bestuursleden van huurdersverenigingen uitgenodigd. De avond stond in het teken van twee onderwerpen: vraag en aanbod op de Zevenaarse huurwoningenmarkt en kansen voor starters op de Zevenaarse huurwoningenmarkt.

Vraag en aanbod

Aan de hand van vragen over recente ontwikkelingen op de Zevenaarse huurwoningenmarkt gegevens leidden de corporaties de deelnemers door de veelheid aan beschikbare gegevens. Een bestuurslid van een huurdersvereniging bleek de meeste vragen goed te hebben beantwoord en won hiermee een kistje wijn.

Kansen voor Starters

Uit tien mogelijke instrumenten om de kansen voor starters op een huurhuis te vergroten gaf elke deelnemer zijn of haar top 3 aan. De meest gekozen vier onderwerpen werden in werkgroepen nader besproken. Dit waren: verleiden/ontzorgen van ouderen bij verhuizing, inzet van maatwerk, flexibele (tijdelijke) woningbouw en versnelde woningbouw.foto_1_raadsinfoavond_21_nov

Informatie beschikbaar

Wilt u documentatie toegezonden krijgen, besproken op deze informatieavond? Neem dan contact op met Mieke van der Steen via 0316-543741 of m.vd.steen@vryleve.nl.