PublicatiesDe woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Zevenaar gaan nauwer samenwerken. Ze
ondertekenden op dinsdag 12 december 2017 de gezamenlijke Prestatieafspraken.

Een proces van groeiende samenwerking…


De gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden vormen vanaf 1 januari 2018 de nieuwe gemeente Zevenaar. De woningcorporaties Baston Wonen, Plavei en Vryleve en de huurdersorganisaties Participatieraad Baston Wonen, Huurders Koepel Montferland en Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden hebben met de gemeente intensief overlegd over de ambities en prestaties op het gebied van volkshuisvesting. Deze partijen zijn voor huurders in de gemeente Zevenaar de belangrijkste partijen en hebben als gezamenlijk streven dat het goed wonen is in de gemeente Zevenaar, ook voor huishoudens met een beperkt inkomen. Iedere partij geeft hier binnen de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden richting aan.

Samen meer bereiken


De partijen spreken uit dat ze allen werken aan de gezamenlijke doelstellingen voor de gemeente Zevenaar. De hoofdthema’s voor 2018 zijn:

  • Voorraadbeleid gericht op toekomstbestendig aanbod
  • Slaagkansen en de mogelijke maatregelen voor      specifieke doelgroepen
  • Betaalbaarheid en bereikbaarheid
  • Huisvesting bijzondere/specifieke doelgroepen
  • Investeren in verduurzamen van de woningvoorraad

 De uitwerking van de prestatieafspraken is vastgelegd in een document. Deze kunt u vinden op de websites van Baston Wonen (www.baston.nl), Plavei (www.plavei.nl) en hier bij Vryleve.