Op 22 november 2023 ondertekenden Pola Installaties uit Zevenaar en Vryleve twee overeenkomsten voor onderhoud en verbetering van warmtepompinstallaties in drie appartementengebouwen voor de duur van tenminste 60 maanden. We verwachten dat het aantal storingen daalt en ook het rendement van de installaties verbetert. Partijen gaan ervoor deze relatief nieuwe duurzame verwarmingsinstallaties minder storingsgevoelig te maken en ook beter te onderhouden.

Samenwerking voor drie appartementengebouwen en minstens vijf jaar

De samenwerking gaat op 1 december 2023 in en duurt 60 maanden, met een mogelijke verlenging. Pola voert het onderhoud van de warmtepompen in de appartementengebouwen De Pannerd in Pannerden, Rijnzicht aan de Europakade in Tolkamer en aan de Berkhaag in Herwen uit. In 2024 zullen naast de storingen ook diverse geplande onderhoudswerkzaamheden gedaan worden. De installaties van De Pannerd en  de Europakade worden op afstand door Pola al in 2024 gevolgd en uitgelezen. Hierdoor kunnen storingen vroegtijdig gesignaleerd en opgelost worden.

Verbetering en vervanging onderdelen installatie

Vryleve heeft ook met Pola afgesproken dat er in 2024 in de drie woongebouwen verbeteringen en vervanging van onderdelen van de installaties worden aangebracht. Het rendement van de installaties – dat is het verschil tussen wat de installatie aan energie verbruikt en de hoeveelheid energie die de installatie afgeeft – gaat daardoor omhoog. Na de verbetermaatregelen, in de loop van 2024, is de installatie in de Berkhaag ook op afstand te volgen.