Oud en nieuw

De dagen zo rond kerst en de jaarwisseling vind ik altijd speciaal op het werk. Met elkaar werk je hard aan het afronden van de laatste activiteiten die je in het ‘oude’ jaar had gepland, daarnaast ben je druk bezig met elkaar te kijken naar de werkzaamheden die we in het nieuwe jaar gaan uitvoeren.

Dit doe- en denkwerk wordt aangenaam afgewisseld met een snee kerststol of een lekker oliebol. Momenten waarop ik graag terug kijk naar wat er allemaal gebeurd is in het afgelopen jaar. Met elkaar is er weer veel bereikt. Naast de dagelijkse zorg voor het verhuren van leegkomende woningen en het goed en tijdig uitvoeren van reparatieverzoeken hebben we groot-onderhoud uitgevoerd aan 15 woningen, zijn vele woningen geschilderd, is er vloerisolatie aangebracht en is de nieuwbouw in Herwen daadwerkelijk gestart.

Aan deze feitelijke uitvoering gaat nog steeds veel overleg en voorbereiding vooraf. Positief daarin was voor mij de steviger rol die de HBV gekregen heeft als het bijvoorbeeld gaat om de recent gemaakte ‘prestatieafspraken 2020’, maar ook met de totstandkoming van ons nieuwe ondernemingsplan 2020 – 2024. 

Een ondernemingsplan wat al geresulteerd heeft in het ‘jaarplan 2020’ waarin we weergegeven hebben wat we in 2020 gaan doen. Een jaar waarin we onder andere willen onderzoeken hoe we het woonplezier voor onze huurders verder kunnen verbeteren, gaan proberen de jongeren meer kansen te geven bij het huren van een woning en gaan we hopelijk ook weer starten met een nieuwbouw project. Want meer huurwoningen zijn nog steeds nodig!

Ik heb weer veel zin in het nieuwe jaar. Maar eerst komen de kerstdagen en oud-en-nieuw. Ik wens u allen fijne dagen toe en laten we met elkaar van 2020 een mooi jaar gaan maken!

Dirk Hoogland