Op maandag 27 september 2021 zijn de Tragter Groep en woonstichting Vryleve een overeenkomst aangegaan voor het onderhoud van brandveiligheidsvoorzieningen in de appartementengebouwen voor de duur van 10 jaar. Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2022.  

De Tragter Groep gaat voor Vryleve alle elementen die gelinkt zijn aan de brandveiligheid - zoals blusmiddelen, noodverlichting en brandmeldinstallatie - in de appartementsgebouwen onderhouden. Deze voorzieningen zijn te vinden in de algemene ruimtes van de panden. Hiermee voldoet Vryleve aan de wet- en regelgeving.

Ondertekening_overeenkomst_Taart

Voor vragen over deze overeenkomst en brandveiligheid van de gebouwen kunt u contact opnemen met Carla de Blécourt.