Minister Ollongren heeft de nieuwe inkomens-, huur- en vermogensgrenzen voor 2019 vastgesteld. Deze grenzen hebben betrekking op de toewijzing van sociale huurwoningen, de huurverhoging en de toeslagen.

Voor pensioengerechtigden leeftijd omhoog

De pensioengerechtigde leeftijd gaat sinds 2013 stapsgewijs omhoog. Dat heeft gevolgen voor de leeftijd waarop huurtoeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden. In 2019 is die leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Maximale inkomen verhoogd

Het maximale inkomen waarop een huishouden nog in aanmerking kan komen voor huurtoeslag is verhoogd. Dat inkomen is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de leeftijd. De bedragen voor 2019 zijn:

Eenpersoons:

€ 22.700

Meerpersoons: 

€ 30.825

Eenpersoons-ouderen:

€ 22.675

Meerpersoons-ouderen:

€ 30.800

Verhoging maximaal inkomen voor sociale huurwoning

In 2019 moeten woningcorporaties ten minste 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot € 42.436. Per 1 januari 2018 moet ten minste 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar huishoudens met een inkomen tot € 38.035.

Verhoging liberalisatiegrens

De liberalisatiegrens is de afgelopen vier jaar bevroren geweest op € 710,68. In 2019 wordt deze weer geïndexeerd. De grens ligt in 2019 op € 720,42. Dit is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Huurgrens voor jongeren verhoogd

Voor jongeren onder de 23 jaar bedraagt de grens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag € 424,44.

Is de huur hoger dan € 424,44? Dan hangt het af van de leeftijd en huishoudsamenstelling van een huurtoeslagontvanger wat hij boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De lage aftoppingsgrens voor een- en tweepersoonshuishoudens bedraagt € 607,46 per 2019 (was € 597,30 in 2018). De hoge aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoonshuishoudens wordt € 651,03 (was € 640,14 in 2018).

Vragen? De Belastingdienst geeft antwoord

De Belastingdienst voert voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) de regeling Huurtoeslag en Zorgtoeslag uit. Op www.toeslagen.nl kunt alle wijzigingen nalezen en kijken wat dit voor u voor gevolg heeft.