Op donderdag 14 september 2023 hebben de gemeenten Zevenaar, Westervoort en Duiven samen met woningcorporaties Baston Wonen, Plavei, Vryleve en Vivare een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend voor extra goede buurtbemiddeling in de Liemers. Er wordt van 2024 tot en met 2026 meer geld vrijgemaakt om buurtbemiddeling nog beter in te zetten. Om zo te zorgen dat buren weer prettig samenleven en spanningen niet oplopen. 

Laagdrempelig problemen oplossen tussen buren

Buurtbemiddeling wordt steeds vaker ingezet. Het is een laagdrempelige manier om het gesprek tussen buren op gang te brengen en tot oplossingen te komen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars ondersteunen buren om het onderlinge contact te herstellen. Zo hoeft de weg van rechtsspraak niet ingeslagen te worden. Woningcorporaties wijzen steeds vaker huurders door, de gemeenten doen dit voor particulieren en ook de politie kan mensen doorwijzen. In 2022 is er 138 keer gebruikgemaakt van buurtbemiddeling in de Liemers.

€15.265 extra geld voor goede buurtbemiddeling

In 2024 tot en met 2026 wordt er ruim € 15.000  extra vrijgemaakt voor goede buurtbemiddeling. Dit wordt gebruikt om extra buurtbemiddelaars in te zetten. Zo kunnen er meer mensen geholpen worden. Johannes Goossen (gemeente Duiven), Karin Broekhuizen (Baston Wonen), René Lemein (Vryleve), Arjan ter Bogt (Plavei), Arend van Hout (Westervoort), (Maaike Hulshoff (Vivare) en Stef Bijl (gemeente Zevenaar) tekenden het convenant.

Meer informatie over buurtbemiddeling

In de Liemers staat Buurtbemiddeling Rijnstad voor buurtbemiddeling aan de lat. Kijk voor meer informatie en de buurtbemiddelaars op https://rijnstad.nl/dienst/buurtbemiddeling/.

 Ondertekening_convenant_buurtbemiddeling_2024-2026