De meeste klanten zijn tevreden met de diensten, die zij van Vryleve afnamen in 2018. De verbeterpunten die nieuwe huurders, woningzoekenden, vertrekkende huurders en zittende huurders aangaven hadden bijna allemaal te maken met informeren en communiceren. Vryleve neemt de punten ter harte en wijzigt haar werkwijze en beleid waar dat kan. Dit is het resultaat van klantonderzoek in 2018, dat Vryleve deed onder de vier klantgroepen. Lees de samenvatting van het klantonderzoek 2018 of de complete resultaten van het onderzoek. Vryleve wil blijven leren. Daarom is in januari 2019 een nieuw klantonderzoek onder de vier klantgroepen gestart.

Wat gaan we doen in 2019?

We nemen ons de resultaten van 2018 ter harte. Zo gaan we in 2019:

- informatie over het omgaan met installaties (CV, mechanische ventilatie, elektrische installatie, WKO etc.) op een goed bereikbare plek aanbieden;

- de werkwijze rondom voor- en eindinspecties wijzigen (minder reparatieverzoeken nodig, betere aansluiting "uitstap" en "instap" in de woning);

- beter informeren en vastleggen tijdens vooropname over hoe om te gaan met aanbouwen en andere zelf aangebrachte onroerende voorzieningen;

- blijven promoten van 24/7 digitaal zakendoen met Vryleve via Mijn Vryleve;

- doorgaan met begeleiden van bezichtigingen.

Help ons te verbeteren met uw mening

Heeft u na het lezen van het klantonderzoek opmerkingen of vragen? Wij horen graag van u via info@vryleve.nl.