Resultaten klantonderzoek 2022

Vryleve heeft in 2022 weer aan nieuwe huurders, woningzoekenden, vertrekkende huurders en aan zittende huurders gevraagd wat zij vonden van onderdelen van de dienstverlening.  Gemiddeld scoort Vryleve een ruime voldoende. In de resultaten ziet Vryleve twee trends. Het internet neemt een steeds grotere plaats in bij krijgen van post van huurders en woningzoekenden. Vryleve stuurt daardoor zelf ook meer via de mail en zet informatie op de site. Daarnaast valt op dat huurders aangeven via klantportaal Mijn Vryleve contact te willen hebben en graag willen weten hoe ze dat moeten doen. Ook de wens om persoonlijk contact te blijven hebben met medewerkers komt duidelijk naar voren.

Dienstverlening aanscherpen

Met de resultaten kan Vryleve de dienstverlening weer aanscherpen. Vooral hoe en wanneer we informatie aan huurders geven blijkt belangrijk. Huurders willen daar graag ook een keuze in hebben. En die gaan we nadrukkelijker bieden: op papier of beschikbaar op de site of via klantportaal Mijn Vryleve. De komende tijd gaan we ook duidelijker uitleggen wat de voordelen zijn van het gebruik van Mijn Vryleve. In dit klantenportaal kunnen huurders - en ook woningzoekenden - op elk gewenst moment meldingen en aanvragen doen. En uiteraard houden we de informatie op deze site up-to-date!

Meer resultaten van het klantonderzoek 2022

Hier leest u meer resultaten uit de vier klantgroepen en ook gespecificeerd wat we gaan doen om de dienstverlening te verbeteren.