Vryleve laat momenteel steekproefsgewijs de technische kwaliteit van de buitenkant van haar woningen opnemen. Dit wordt uitgevoerd door de firma’s Lenferink uit Wehl en Verhoeven uit Arnhem. Het kan zijn dat hun medewerkers bij u aanbellen om uw woning aan de achterkant via uw tuin te kunnen inspecteren. Wij waarderen het als u hieraan meewerkt.

Legitimatie

Twijfelt u of vertrouwt u het niet laat de inspecteurs dan niet toe of neem contact met ons op. De inspecteurs kunnen zich legitimeren. De inspecties worden uitgevoerd tot het einde van 2019.  

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze kwalitatieve inspecties? Neemt u dan contact op met Carla de Blécourt, te bereiken via 0316-543741.