Hier geniet ik van!

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar zelf ben ik het gebrek aan positief denken wel een beetje zat. Typerend vond ik een opmerking van Adriaan van Dis, tegen een voorgaande spreker “Weet u wij zijn verwend in dit land, soms zouden we gewoon eens moeten luisteren”.  Eindelijk iemand die niet mee ging in het geklaag over wat er allemaal anders moet. Hier geniet ik van!

Net als heel veel mensen werk ik ook al lang thuis. Ik heb mijn draai gelukkig gevonden en zie ook zeker de voordelen van dit thuiswerken. De tijdsbesparing door het verdwijnen van het woon-werk verkeer en de milieuvoordelen die dit met zich meebrengt. De grotere flexibiliteit, waardoor ik ook tussendoor wat meer aan beweging kan doen. Maar ook het kunnen genieten van een specht die in de boom, drie meter voor mijn woning, tijdens het werken op ooghoogte, druk doende is een nestje te bouwen. Hier geniet ik van!  

Op afstand, maar met elkaar, zijn we druk bezig om op verschillende locaties op het Gelders Eiland, nieuwbouwprojecten voor te bereiden. Daar waar het ene project al dicht bij de realisatiefase is, ligt het andere nog op de tekentafel. Maar vanuit de gemeente en Vryleve hebben we allen hetzelfde doel: nieuwbouw te realiseren. Hier geniet ik van!  

Ook in deze periode heb ik maandelijks overleg met de voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging. Prachtig hoe dit overleg zich ontwikkeld heeft. Eerst de twijfel wel of niet op kantoor, toen maar telefonisch en nu al weer enkele maanden probleemloos digitaal vergaderen. Geweldig hoe het deze vrijwilligers ook lukt om mee te doen in de vele digitale vergaderingen die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze tijd van leven. Hier geniet ik van!  

Medewerkers missen elkaar, de spontane grap, het toevallig brainstormen tijdens een gesprek, het samen lunchen, het zijn nu allemaal mooie herinneringen. Nu vinden ze elkaar op een andere manier, komen met nieuwe ideeën ingegeven door het anders leven. Het besef dat we met elkaar, vaak op een ander manier, heel veel goeds realiseren. Hier geniet ik van!   

Dirk Hoogland