Met het schrijven van deze blog is het nieuwe jaar alweer heel dicht bij. Overmorgen is het kerst en dan nog een paar dagen dan begint het nieuwe jaar alweer. Een jaar waarover ik met de onvoorspelbaarheid van tegenwoordig niets durf te zeggen als het gaat om hoe we kunnen leven en werken. Want die onvoorspelbaarheid hebben we dit jaar wel gemerkt. Het kantoor is amper open geweest voor onze klanten, onze huurders.

Niet open kunnen zijn en toch u als onze klant kunnen bieden wat wordt gevraagd. Dat viel niet altijd mee én soms moest er wel gezocht worden naar creatieve oplossingen. Maar met wederzijds begrip lukte dat ook in de meeste gevallen wel.  Voor uw begrip wil ik u bij deze hartelijk danken.

In 2021 is er ook al het nodige werk voorbereid zodat we in het nieuwe jaar tot realisatie over kunnen gaan. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van de nieuwbouw in Vierkenshof en de start met het energieneutraal maken van 21 woningen in Pannerden. Maar ook aan de samenwerking tussen Vryleve en twee energiecoöperaties. De ledenwerfacties in het vierde kwartaal van 2021 zijn succesvol geweest. Dusdanig dat in het nieuwe jaar daadwerkelijk gestart kan worden met het plaatsen van zonnepanelen op een deel van onze woningen en appartementengebouwen.

Begin december zijn de Prestatieafspraken 2022 ondertekend door de betrokken partijen, zijnde de gemeente Zevenaar, de drie in Zevenaar actieve corporaties en hun huurdersvertegenwoordigers. Met elkaar zijn we het erover eens dat deze afspraken weer concreter zijn dan de voorgaande. Duidelijk is dat de aanpak van de woningnood een belangrijk onderdeel is. Heeft u interesse dan zijn deze afspraken te lezen via onze site.

Voor het nieuwe jaar hebben we genoeg plannen en activiteiten op stapel staan om aan te pakken. Enkele daarvan zijn doorgeschoven vanuit 2021, omdat bij deze overleg met onze bewoners belangrijk is. Een overleg wat door de maatregelen nog niet mogelijk was. We gaan ervan uit dat dit in de loop van 2022 wel gaat lukken én anders zoeken we ook hier naar andere creatieve oplossingen

Als Vryleve zien wij het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet en we hopen u ook weer daadwerkelijk te kunnen ontmoeten. Mede namens alle medewerkers wens ik u fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en goed 2022 toe!

Dirk Hoogland

23 december 2021