In opdracht van Vryleve voert het bedrijf Takkenkamp in november 2021 herstelwerk uit aan de gevels aan de Chrysantstraat in Lobith. De beschadigingen zijn ontstaan door temperatuurverschillen. Het werk startte in week 44 en duurt ongeveer een maand.

Beschadigingen bleken uit technische buitenopname

Vryleve liet begin 2021 een technische opname van de buitenzijde van alle woningen uitvoeren. Hieruit kwam vast te staan dat de gevels van de woningen aan de Chrysantstraat scheurvorming vertoonden. Nader onderzoek wees uit de beschadigingen voortkwamen uit temperatuurverschillen.

Oorzaak ontbreken verticale openingen

De woningen zijn gebouwd in 1966. Het was toen niet gebruikelijk de gevels te voorzien van verticale openingen. Dit gebeurt tegenwoordig wel, zeker bij gevelmuren van grote lengte. Door temperatuurverschillen is het materiaal van de gevels gaan krimpen en uitzetten. Het ontbreken van de verticale openingen - zogenaamde dilataties – zorgde voor spanning in de gevelmuren. Dit heeft geleid tot scheurvorming.

Herstelwerk

Het herstelwerk bestaat uit het aanbrengen van verticale openingen achter de hemelwater afvoeren, herstel van de lateien boven de kozijnen, aanbrengen van wapening en herstel van het voegwerk.

Herstel gelijktijdig met schilderwerk

Uit de technische gevelopname begin 2021 stelde Vryleve vast dat ook in andere straten gevels beschadigd zijn door temperatuurwerking. Ook hier is herstelwerk ingepland. Bewoners in deze straten krijgen hierover bericht als uitvoering gepland is. Het werk wordt zoveel mogelijk uitgevoerd tegelijk met schilderwerk of ander onderhoudswerk. Zo proberen we de overlast voor bewoners zo klein mogelijk te houden en kosten te besparen.

chrysantstraat_dilatatie        chrysantstraat_herstel_scheuren_2