Wethouder Johannes Goossen van de gemeente Duiven en directeur-bestuurder Dirk Hoogland tekenden op donderdag 12 mei 2022 de projectovereenkomst voor de restauratie en omvorming van de boerderij aan de Rijksweg 62 in Duiven.

Nieuwe bestemming

De boerderij verkeert nu in zeer slechte staat. Het is een rijksmonument en wordt in volle glorie hersteld. Na de restauratie komt er in de boerderij een woon-zorglocatie voor jongeren met een stoornis in hoofdzakelijk het autistisch spectrum. Op het terrein wordt ook een vrijstaand atelier gerealiseerd voor kunstenaar Will Schropp. Wanneer hij zijn werkzaamheden in de toekomst beëindigt, zal het atelier gebruikt worden als activiteitenruimte voor de bewoners.

Bestemmingsplan wijzigt

Om deze plannen uiteindelijk te kunnen realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeenteraad beslist hierover in haar vergadering op 7 juni 2022.

Grote verbouwing

De verbouwing en omvorming is omvangrijk. De oplevering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2024.

Dit project is mede tot stand gekomen met steun van de Provincie Gelderland en de gemeente Duiven.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.hogeveld.org.