Goed nieuws! De medewerkers van de formulierenbrigade van Caleidoz kunnen weer actief worden ingezet om inwoners in de gemeente Zevenaar te ondersteunen met hun financiën en voor het ordenen van de administratie. Van maart tot en met juni 2020 hebben zij online zoveel mogelijk contact gehouden met hun klanten. Gelukkig is het inmiddels weer mogelijk met klanten af te spreken en nieuwe klanten aan te nemen.

Hulp is gratis

De hulp van de formulierenbrigade is gratis. Nieuwe klanten worden in eerste instantie ontvangen op één van de locaties van Caleidoz in Zevenaar of het Gelders Eiland. In een later stadium is eventueel (weer) huisbezoek mogelijk, dat bespreekt de medewerker met de klant.

Aanmelding

Een inwoner aanmelden voor onze ondersteuning kan door contact op te nemen met één van de sociaal werkers:

Patricia Groenenstijn koppelt inwoners uit de stad Zevenaar met een medewerker van de formulierenbrigade. Contactgegevens: p.groenenstijn@caleidoz.nl, telefoon 06-20 63 55 63.

Sociaal werker Claudia Peeters doet dat voor inwoners uit de kleine kernen. Contactgegevens:  c.peeters@caleidoz.nl, telefoon 06-34 43 34 37.

De algemene servicedesk van Caleidoz is te bereiken via servicedesk@caleidoz.nl, telefoon 0316- 24 32 04.

Waarmee kan de formulierenbrigade helpen?

De ruim vijftien vrijwilligers van de formulierenbrigade kunnen helpen bij onder andere:

Checken of inwoner van alle voorzieningen gebruik maakt (voorzieningencheck)

Helpen ordenen van de thuisadministratie 

Aanvragen bijzondere bijstand

(Kwijtschelding) waterschapslasten

(Kwijtschelding) gemeentelijke  belastingen

Minimabeleid (Gelrepas, Leergeld)

Zorg- en ziektekosten

Individuele inkomenstoeslag

Aanvraag (verlenging) voedselbank

 Financieel trefpunt

Samen met sociaal raadslieden en de bibliotheek van Kunstwerk! verwacht Caleidoz binnenkort een financieel trefpunt te openen in stad Zevenaar. De Corona crisis vertraagde de opening. De samenwerkende dienstverleners wachten nu nog op groen licht voor de accommodatie. Zodra het trefpunt opent, krijgen alle verwijzers – waaronder ook Vryleve - bericht hierover.

Bereikbaarheid Sociaal Raadslieden

Het spreekuur van de Sociaal Raadslieden in Gezondheidscentrum Geuzenwaard in Lobith is komen te vervallen. Maar ze zijn wel op afspraak beschikbaar voor inwoners van het Gelders Eiland. Men kan hiervoor contact opnemen met Simone van de Laar, Sociaal raadsvrouw, te bereiken via simonevandelaar@stmr.nl en telefonisch via 0900-84 33.

Persoonlijke financiële gevolgen Corona crisis zichtbaar

De gevolgen van de Corona crisis worden langzaam, maar pijnlijk zichtbaar in de portemonnee van steeds meer mensen. Met elkaar bieden Caleidoz, de Sociaal Raadslieden, woningcorporaties en de gemeente hulp om de schade zoveel als mogelijk te beperken. Het doel is mensen weer grip te laten krijgen op hun financiën en daardoor zicht te geven op hun toekomst.