Het jaar 2018 zit er op. Een jaar waarin Vryleve te maken heeft gekregen met diverse veranderingen. De meest in het oog springende was natuurlijk wel de start van de nieuwe gemeente Zevenaar. We konden een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen verwelkomen en ten behoeve van onze duurzaamheidsopgave hebben we een transitiemanager benoemd.

Veranderingen die ook invloed zullen hebben op de toekomst van Woonstichting Vryleve. En dat is precies de reden van de kop van deze blog. In 2019 moet er een nieuw ondernemingsplan opgesteld worden. Een plan wat aangeeft wat de doelstellingen zijn van Vryleve voor de jaren 2020 -2024 en wat er moet gebeuren om deze doelstellingen te realiseren.  

Tijdens bewonersavonden, overleggen met de HuurdersBelangenvereniging en dorpsraden blijkt dat iedereen een mening heeft over waar Vryleve zich mee bezig moet houden en hoe zij problemen zou kunnen oplossen. Meningen die vooral betrekking hebben op de directe woonomgeving. Terecht want het gaat iedereen toch vooral om zijn eigen huis en de eigen buurt. 

Uw mening is dus belangrijk voor ons! Vandaar dat wij in 2019 op verschillende wijzen graag met u in contact komen, uw mening en ideeën horen. Wilt u invloed uitoefenen op uw directe omgeving dan krijgt u nu van ons de kans. Stuur een mail naar info@vryleve.nl met de tekst “Ondernemingsplan: ik doe mee!”  en wij nemen contact met u op.

Het zou geweldig zijn als we veel reacties krijgen. Dan kunnen we de belangrijkste aanbeveling uit het visitatierapport ook waarmaken, U nog eerder betrekken bij de totstandkoming van beleid. 

Wij zijn trots op wat we bereikt hebben in 2018 en gaan voor een vergelijkbaar resultaat, samen met u, voor het nieuwe jaar. Maar eerst gaan we genieten van de komende feestdagen.

 U allen wens ik fijne feestdagen toe en een goed en gezond 2019!

 

Dirk Hoogland

21 december 2018