Corona virus

In wat een bijzondere wereld zijn we opeens terechtgekomen. Op 12 maart hield de premier een persconferentie, waarna het leven in Nederland direct veranderde. Met de maatregelen die daarna werden afgekondigd zijn we in de situatie van nu terecht gekomen. Een situatie waarbij we geen idee hebben hoe lang deze gaat duren en of de genomen maatregelen nog verder aangescherpt worden. Een onzekerheid die het ook onmogelijk maakt om nieuwe planningen te maken.

Wat we wel zeker weten is dat we bij alles wat we nu doen de gezondheid voorop stellen. Natuurlijk de gezondheid van onszelf, die van alle medewerkers van Vryleve en die van de bedrijven die voor ons werken, maar zeker ook die van onze huurders. Dit betekent onder andere dat we alleen als het nodig is werkzaamheden in de bewoonde woningen (laten) verrichten, dit om onnodige contacten te vermijden.

We vinden reparaties nodig als het normaal wonen in het geding komt. Zolang de woning te verwarmen is, de bewoners beschikken over warm en koud water, er gebruik gemaakt kan worden van douche en toilet én zich geen gevaarlijke situaties voordoen (bijv. gaslekkage) is er voor ons sprake van normaal wonen.

Het is fijn te constateren dat onze bewoners hier begrip voor hebben. Dat zij begrijpen dat wij in deze situatie niet anders kunnen. Maar ook dat wij op sommige vragen nu nog geen antwoord kunnen geven. Op deze site proberen wij u goed op de hoogte te houden van eventuele veranderingen in onze werkwijze als gevolg van aanvullende of vervallende maatregelen.

Op het Gelders Eiland zijn intussen al vele initiatieven ontwikkeld om de mensen die hulp kunnen gebruiken deze aan te bieden. Hierbij valt te denken aan bezorgdiensten, maaltijdvoorziening, telefooncirkel. De initiatieven die wij weten of die u ons aanreikt zetten wij op onze site, ikzoek/corona hulp initiatieven, waardoor de kans toeneemt dat deze initiatieven bekend worden bij die mensen die ze goed kunnen gebruiken.

Dirk Hoogland