Woningcorporaties Baston Wonen, Vryleve en Plavei roepen de politieke partijen die een nieuw kabinet gaan vormen op de verhuurderheffing – die ook bedoeld was als tijdelijke maatregel - af te schaffen. Ze doen dit in een gezamenlijke brief, die op 19 mei 2021 naar informateur Hamer is gestuurd. Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Zevenaar ondersteunt de actie en is mede ondertekenaar van de oproep. De verzonden brief vindt u hier.

Verhuurderheffing hoog

In de gemeente Zevenaar betaalden de drie corporaties Vryleve, Plavei en Baston Wonen samen in 2020 maar liefst € 3.884.000 aan verhuurderheffing. Van de twaalf maanden huur van onze bewoners betekent dat ongeveer drie maanden huur.

Zorgen over haalbaarheid plannen

In de gemeente Zevenaar werken de gemeente en de drie woningcorporaties (Vryleve, Plavei en Baston Wonen) intensief samen om:
1. Voldoende aanbod van sociale huurwoningen te realiseren
2. Het wonen betaalbaar te houden
3. De woningvoorraad te verduurzamen
Dat doen ze samen met de huurdersverenigingen en diverse samenwerkingspartners. Deze drie doelen kunnen niet gehaald worden als de verhuurderheffing in stand blijft.

Wooncrisis

Explosieve huurstijgingen, moedeloze woningzoekenden, ellenlange wachtlijsten. Vele inwoners van ons land lijden onder de wooncrisis. De NOS maakte onlangs een artikel over schrijnende situaties met de alleszeggende titel: ‘Sociale huurwoning? Achteraan aansluiten’.

Ook in de gemeente Zevenaar lopen de wachttijden voor een sociale huurwoning op en is er een schrijnend tekort aan betaalbare woningen. Het gevolg is dat starters geen woning kunnen vinden, jonge gezinnen te lang in een te klein huis wonen en statushouders niet op tijd een veilige plek krijgen. Ook moeten ouderen, spoedzoekers en daklozen te lang wachten op een passende woning. Terwijl iedereen in Nederland in een betaalbaar huis moet kunnen wonen waarin hij of zij zich thuis voelt.

Uitkomsten onderzoek

De zorgen van de corporaties worden bevestigd door een onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ), Economisch Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties.
De opgaven kosten allemaal veel geld en staan onder druk door de heffingen die de woningcorporaties betalen. Dit geld kan niet worden ingezet om plannen te realiseren. Iedere euro kan maar één keer uitgegeven worden. Het is niet eerlijk dat zoveel geld van huurders naar de overheid verdwijnt. Veel liever zetten de corporaties hun huurinkomsten in voor opgaven in de regio: het betaalbaar houden van de huren, bestaande woningen verduurzamen en nieuwe woningen toevoegen. De financiële mogelijkheden van de corporaties om te doen wat nodig is komen de komende jaren
onder druk te staan. Daarom trekken de corporaties en gemeente nu aan de bel.