Hovenier Donkergroen en Vryleve organiseren op 30 augustus 2018 in het kantoor van Vryleve een bewonersbijeenkomst om uitleg te geven over de nieuwe werkwijze in het tuinonderhoud. Het betreft hier de tuinen bij de appartementengebouwen aan de Dorpsdijk, Tuinstraat, Komstraat en Smidstraat in Lobith, in de Voorstraat in Spijk, in de Burgemeester Daalderopstraat, Tolstraat, ’t Laantje in Tolkamer en in de Claudius Civilisstraat en Pastoor Brugmanstraat in Pannerden. De bewoners van deze appartementen hebben medio juli 2018 een persoonlijke uitnodiging ontvangen met documentatie

Andere wijze van tuinonderhoud

Sinds dit voorjaar voert firma Donkergroen het tuinonderhoud bij de appartementencomplexen uit. Zij deed dit tot op heden met dezelfde frequentie als de vorige hovenier. Vryleve streeft naar een andere manier van tuinonderhoud waarbij het uitgangspunt niet meer is hoe vaak een hovenier de tuin onderhoudt. Het gewenste beeld wordt leidend voor het tuinonderhoud. Het gewenste beeld zegt iets over het kwaliteitsniveau. Het geeft bijvoorbeeld aan hoe hoog het gras mag staan, hoeveel onkruid er tussen tegels mag staan, etc. Los van de seizoenen en weerinvloeden komt de hovenier zo vaak langs als nodig om de tuin volgens afgesproken ‘beeldkwaliteit’ te onderhouden.

Afbeelding1Afbeelding2Afbeelding3

Ervaring opdoen met nieuwe werkwijze

Donkergroen heeft ervaring met deze werkwijze. Om te kijken hoe deze wijze van tuinonderhoud bevalt, hebben we afgesproken dat Donkergroen vanaf nu op die manier gaat werken. De frequentie wordt dus losgelaten. Er zijn verschillende kwaliteitsniveaus die uitgangspunt kunnen zijn. De tuinen bij de complexen komen het meest overeen met kwaliteitsniveau B. Wat dit inhoudt, wordt besproken tijdens de bewonersbijeenkomst.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met Ellen Klaassen. Tijdens haar vakantie kunt u het algemene telefoonnummer bellen, 0316-543 741. Zij is vanaf 13 augustus 2018 weer bereikbaar.