• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Ik heb de huur opgezegd. Hoe zit het met overname van spullen
Volg ons op

FAQ

Categorie

Verstopping in huis of de CV doet het niet, wat moet ik dan doen?

Heeft u een verstopping in huis?

Neemt u dan zelf direct contact op met Te Kloeze Riooltechniek. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 7.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0315-330375. Binnen 24 uur of de volgende werkdag is Te Kloeze bij u voor het verhelpen van de storing. U kunt Te Kloeze bellen voor:

- verstopping in de afvoer van uw toilet, gootsteen, wastafel, douche of afvoer wasmachine;

- verstopping van een regenpijp;

Voor urgente storingen kunt u hetzelfde telefoonnummer bellen, 24 uur per dag, 7 dagen per week. U wordt dan doorverbonden met een storingsmonteur. Een storing is urgent als er nergens meer afvoerwater weg kan in huis. Of uw enige toilet in huis is verstopt. Of er is een gevaar voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Is uw CV-toestel of warmwatertoestel in storing?

Energiewacht (voorheen Geas) verzorgt het onderhoud en verhelpt de storingen aan uw CV-toestel en/of warmwatertoestel. Voor storingen kunt u zelf direct contact opnemen via telefoonnummer 053 852 85 00. Energiewacht is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar als:

- u geen verwarming meer heeft;

- u geen warm tapwater meer krijgt;

- u hulp nodig heeft bij het bijvullen van de radiatoren;

- er lekkage is aan kleine onderdelen van een radiator;

- de thermostaat kapot is.

Woont u op Berkhaag 45-67, Europakade 14-90, Polweg 10-24 of Schooltraat 3-95, neemt u dan contact op met HagenLeeuwis via telefoonnummer 026 - 362 08 63.

In de zomerperiode (van 15 mei tot 15 september) is de monteur binnen 24 uur bij u. In de winterperiode (van 15 september tot 15 mei) komt de monteur binnen 4 uur bij u. Bij storingen aan het warm water systeem is de monteur binnen 24 uur bij u.

Is er al iets bekend over de jaarlijkse huurverhoging?

Per 1 juli krijgt u, net als alle andere huurders van Vryleve, te maken met de jaarlijkse huurverhoging. U ontvangt hiervan vóór 1 mei schriftelijk bericht, zoals het wettelijk is voorgeschreven.

Waarom elk jaar huurverhoging?

Door de huurverhoging kunnen we u ook in de toekomst goed van dienst zijn. De huren die wij ontvangen zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Daarmee zorgen wij voor het onderhoud van de bijna 1500 woningen en ander maatschappelijk vastgoed dat wij verhuren en voor buurten die schoon, heel en veilig zijn. Ook vraagt de overheid ons om woningen te isoleren, duurzaam en aardgasvrij te maken. En om buurten te vernieuwen met woningen voor verschillende soorten huishoudens.

Betaalbaarheid

Wij vinden dat huren betaalbaar moeten blijven. Elk jaar puzzelen we daarom flink om de huurverhoging zo beperkt mogelijk te houden. Dat hebben we ook met de gemeente Zevenaar, de andere corporaties die in Zevenaar woningen verhuren - Baston Wonen en Plavei -  en huurdersverenigingen afgesproken in de Prestatieafspraken. De afgelopen jaren lukte het ons om 0,2% onder de inflatie kunnen blijven. 

Verschillende percentages

Voor 2024 geldt voor het merendeel van de huurders een huurverhoging van 5%

Bij twee kleine groepen huurders past Vryleve inkomensafhankelijke huurverhoging toe of wordt de huur bevroren (0%).

Lees hier meer.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe zit het met overname van spullen

Als u uw huur opzegt, gaat de opzegtermijn van tenminste één maand in. In die periode wikkelen wij uw verhuizing uit de woning met u af. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar nieuwe huurders. Aan het eind van de huurperiode levert u uw huurwoning leeg en schoon aan ons op. Hierop maken we een uitzondering als u roerende zaken zoals vloerbedekking of gordijnen heeft kunnen overdragen aan opvolgende huurders.

Schriftelijk vastleggen

Wij accepteren overname van roerende goederen en makkelijk verwijderbare vaste aanpassingen in huis als u dit schriftelijk heeft vastgelegd samen met de nieuwe huurder. De nieuwe huurder neemt dan de verantwoordelijkheid voor de spullen. U doet dit voordat u de sleutels tijdens de eindinspectie aan onze opzichter overhandigt. Wij krijgen van u een afschrift van de afgesproken overname.

Ruimere opzegtermijn: meer kans op kandidaat die overneemt

Wilt u spullen overdragen? Neem dan een wat ruimere opzegtermijn. De kans om met een opvolgend huurder in contact te komen is dan groter.

Zelf op zoek naar een opvolgend huurder die uw spullen wil overnemen? Dit accepteren wij niet. Andere woningzoekenden krijgen dan niet de gelegenheid te reageren op de woning die u verlaat.

Waar kan ik een klacht melden over vocht in huis?

U heeft last van vocht in huis.

Gaat het om een lekkage?

Als het water druppelsgewijs lekt, kunt u het reparatieverzoek via Mijn Vryleve melden en ook zelf inplannen. Als u alleen de melding doet, proberen wij dezelfde dag of de volgende dag een afspraak met u te maken. Als het water blijft stromen vragen wij u te bellen met 0316-543741. Wij ondernemen dan direct actie en de lekkage wordt nog diezelfde dag gestopt. Het kan even duren voor de oorzaak gevonden is, dit kan weersafhankelijk zijn. De kans is daarom aanwezig dat het probleem niet in één keer opgelost is.

Gaat het om neerslaand vocht en schimmelvorming?

Heeft u last van schimmelvorming op muren? Slaat de waterdamp op de ruiten? We vragen u een afspraak in te plannen voor een reparatie via Mijn Vryleve. Wij onderzoeken dan waar het vocht vandaan komt. Het kan een ventilatieprobleem zijn of een bouwkundig probleem. Wij raden u aan in elk geval veel te ventileren, zodat de met waterdamp verzadigde lucht uw huis uit kan.

Hoe zit het met medehuurderschap als je gaat samenwonen?

Een echtgenoot of geregistreerd partner is wettelijk automatisch medehuurder. Hebben u en uw partner geen geregistreerd partnerschap, dan kunt u bij ons schriftelijk medehuurderschap aanvragen. Volgens de wet kan dit als u tenminste 2 jaar samenwoont. Een medehuurder wordt huurder van de woning als de huurder komt te overlijden.

Aanvragen medehuurderschap

U kunt medehuurderschap aanvragen door ons een brief te sturen met het verzoek, die door zowel de huurder als de beoogde medehuurder is ondertekend. Stuur met de brief een uittreksel uit het GBP (Gemeentelijke Basisregistratie Personen) mee, een kopie van de meest recente loonoverzicht van uw beiden en een inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van de volgende regels:

- u woont tenminste 2 jaar samen;

- u staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in het bevolkingsregister (Basis Registratie Personen) van de gemeente Zevenaar en voert een gemeenschappelijke huishouding;

- u kunt beiden afzonderlijk aan de onderhouds- en betalingsverplichtingen uit de huurovereenkomst voldoen.

Wij stellen u schriftelijk op de hoogte van de toestemming of eventuele afwijzing. Bij toestemming maken wij een nieuwe bijlage bij de huurovereenkomst op, waarop beide namen van u als huurder en medehuurder op komen te staan.

Medehuurderschap ouder en kind

Wij maken u erop attent dat wij medehuurderschap aangevraagd door een ouder en een kind bijna altijd afwijzen.

Wat doe ik tegen een luidruchtige buur?

Geluidsoverlast van de buren is bijzonder vervelend. Het betekent een verstoring van uw woongenot. Wij raden u aan altijd eerst met uw buren te gaan praten. Vaak hebben zij niet in de gaten dat zij overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als hun hond blaft als ze er zelf niet zijn.

Meestal zijn er goede afspraken te maken om de overlast te beperken. Zoals het op bepaalde tijden bespelen van een muziekinstrument. Of het gebruik van een hoofdtelefoon. Helpt praten niet (meer)? Dan raden wij u aan de de overlast te melden bij ons, via Mijn Vryleve, en bij de politie. Daarnaast raden we u aan om de momenten van overlast bij te houden. Dit kan belangrijk zijn als het uiteindelijk komt tot een juridische procedure.

Heeft u nog vragen over het aanpakken van burenoverlast? Neem dan contact op met ons team Woondiensten, via telefoonnummer 0316 - 543 741.

Ik heb een achterstand in huurbetaling. Wat nu?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat het een keer niet lukt om de huur op tijd te betalen. Komt dit vaker voor, dan kan snel een achterstand in betaling ontstaan. Trekt u alstublieft snel bij ons aan de bel, dan kunnen we samen naar een oplossing van uw betalingsprobleem kijken. Maak een afspraak met ons team Woondiensten. U heeft de mogelijkheid een regeling te treffen. U betaalt dan de achterstand in delen (termijnen genoemd) bij de komende maandhuren.

Is automatisch betalen van de huur voordeliger?

Ja, automatisch betalen is voordeliger. Althans, als u Vryleve machtigt om uw maandhuur van uw bankrekening af te schrijven. Dit scheelt u € 2,50 per maand.

Als u uw bank gemachtigt heeft om elke maand uw huur over te maken naar de bankrekening van Vryleve, dan heeft u dit voordeel niet.

Betaalt u op dit moment de huur via een aparte overschrijving met internetbankieren? U kunt € 2,50 besparen door Vryleve te machtigen de huur maandelijks van uw bankrekening af te schrijven. Lever dit deze machtiging incasso ondertekend in en wij doen de rest. Net zo makkelijk!