• a
 • a
 • a
U bent hier:  ›   ›  Urgentie
Volg ons op

Urgentie

Wat is urgentie?

Onder urgentie verstaan we dat u zich buiten uw schuld om in een onhoudbare situatie bevindt waarin verhuizing binnen vier maanden noodzakelijk is. Een speciale commissie, de Urgentiecommissie, beslist of u voor een urgentie in aanmerking komt.

Een onhoudbare situatie betekent, dat u nu of in de zeer nabije toekomst geen dak meer boven uw hoofd heeft en u niet in staat bent dit op te lossen. Omdat iedere situatie uniek is, wordt uw aanvraag zorgvuldig onderzocht. Het verbreken van een relatie is bijvoorbeeld lang niet altijd reden voor een urgentietoekenning.

Elke woningzoekende heeft zijn eigen redenen om te reageren op woningen die te huur worden aangeboden op onze website www.vryleve.nl. Door het aanvragen van urgentie vraagt u in feite of er voor u een uitzondering gemaakt kan worden op de toewijzingsregels.

Laat u adviseren over uw kansen vanuit de woonduur die u heeft. Het is mogelijk dat u op de “verkeerde woningen” reageert om snel te kunnen verhuizen. Onze medewerkers woondiensten kunnen u aangeven hoe u het beste kunt reageren.

Wanneer bent u urgent?

U kunt urgentie krijgen als er sprake is van een persoonlijke noodsituatie en u voldoet aan de volgende criteria:

1. De woonnoodsituatie moet binnen 4 maanden worden opgelost;

2. U bent niet zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de woonsituatie en u had die niet kunnen voorkomen;

3. U kunt de situatie niet zelf oplossen;

4. De noodsituatie moet buiten de schuld ( of nalatigheid) van betrokkene zijn ontstaan;

5. Betrokkende is niet verwijtbaar veranwoordelijk te stellen voor het onstaan of voortbestaan van de problemen. Dit geldt tot een maximum van 3 jaar na het ontstaan van de woonnoodsituatie.

De woonnoodsituatie moet binnen vier maanden worden opgelost; (Er ontstaat binnen nu en 4 maanden een acuut woonprobleem);
U bent niet zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de woonnoodsituatie en u had die niet kunnen voorkomen;
U kunt de woonnoodsituatie niet zelf oplossen.

1. Er is sprake van een persoonlijke noodsituatie die binnen vier maanden moet worden opgelost.
Dit betekent het volgende:

 • Uw probleem heeft een directe relatie met de woning of de woonomgeving. Een (andere) woning in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen moet een oplossing zijn voor de huidige woonnoodsituatie.
 • Uw huidige woning is niet geschikt of geschikt te maken om het probleem te verhelpen.

De woonnoodsituatie is zo ernstig dat het onverantwoord is om deze langer dan vier maanden te laten duren.

2. U bent niet zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de woonnoodsituatie en u had die niet kunnen voorkomen.
Dit betekent het volgende:

 • De woonnoodsituatie is buiten uw schuld of nalatigheid ontstaan.
 • U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan of het voortduren van de problemen.
 • Voor zover er sprake is van eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het woonprobleem wordt dit verwijtbaar gesteld tot drie jaar na het ontstaan.
 • U heeft de woonnoodsituatie niet kunnen zien aankomen of u was niet in staat tijdig maatregelen te nemen om de woonnoodsituatie te voorkomen. Verder was u niet in staat daarop in te spelen door u tijdig in te schrijven als woningzoekende in de regio en te reageren op vrijkomende woningen.
 • Als u urgentie aanvraagt, moet u kunnen aantonen dat u eerst zelf naar een oplossing van het probleem heeft gezocht.

3. In het geval van een van de volgende situaties komt u niet in aanmerking voor urgentie:

 • U heeft een meettijd/inschrijftijd langer dan 15 jaar (bij een huishouden van 1 tot 2 personen), of u heeft een meettijd/inschrijftijd langer dan 16 jaar (bij een huishouden van 3 tot 5 personen)
 • Uw verzamelinkomen is hoger dan € 40.765,=
 • U kunt in een onzelfstandige woning zoals een kamer wonen
 • U heeft niet actief gereageerd op het aanbod binnen de hele regio
 • U heeft een woonwens voor bepaalde woning of dorp.

U kunt alleen een noodurgentieverklaring krijgen als u aan alle criteria voldoet.

Klachten?

Bent u het niet eens met het besluit van de Urgentiecommissie, dan kunt u bezwaar maken. Voor dit bezwaar kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Oost Gelderland via info@geschillencommissie-oost-gelderland.nl. De Geschillencommissie onderzoekt dan of de procedure van urgentiebehandeling op juiste wijze gevolgd is. U wordt hiertoe ook door de commissie persoonlijk gehoord. De Geschillencommissie adviseert de bestuurder van Vryleve over het afwikkelen van de klacht, waarvan u uiteraard schriftelijk bericht ontvangt.

Advies om aanvraag zelf in te dienen

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om het aanvraagproces voor een voorrangsverklaring (urgentie) van u over te nemen. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van Vryleve of andere woningcorporaties. De aanvraag van de urgentie die via de tussenpartij worden ingeleverd komt uiteindelijk ook bij de woningcorporatie terecht. Deze wordt op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere urgentie aanvragen. Het inschakelen van een tussenpartij levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt de tussenpartij een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een urgentie aanvraag. 

Short Stay woning (nu tijdelijk verhuurd)

Een noodsituatie doet zich meestal plotseling voor. Een permanente woning is dan niet altijd direct of op korte termijn beschikbaar. Ter overbrugging biedt Vryleve een Short Stay woning aan. Dit is een gestoffeerde en gemeubileerde complete etagewoning met een aparte slaapkamer. De huur bedraagt rond de € 475,00 per maand, afhankelijk van leeftijd.

Van de Short Stay woning mag 12 maanden gebruik gemaakt worden. Tijd om de zaken even op een rij te zetten.

Wilt u gebruik maken van de Short Stay woning, neemt u dan contact op met de afdeling woondiensten, info@vryleve.nl.