• a
 • a
 • a
U bent hier:  ›   ›  Urgentie
Volg ons op

Urgentie

Wat is urgentie?

Onder urgentie verstaan we dat u zich buiten uw schuld om in een onhoudbare situatie bevindt waarin verhuizing binnen zes maanden noodzakelijk is. Een speciale commissie, de Urgentiecommissie, beslist of u voor een urgentie in aanmerking komt.

Een onhoudbare situatie betekent, dat u nu of in de zeer nabije toekomst geen dak meer boven uw hoofd heeft en u niet in staat bent dit op te lossen. Omdat iedere situatie uniek is, wordt uw aanvraag zorgvuldig onderzocht. Het verbreken van een relatie is bijvoorbeeld lang niet altijd reden voor een urgentietoekenning.

Elke woningzoekende heeft zijn eigen redenen om te reageren op woningen die te huur worden aangeboden op onze website www.vryleve.nl. Door het aanvragen van urgentie vraagt u in feite of er voor u een uitzondering gemaakt kan worden op de toewijzingsregels.

Laat u adviseren over uw kansen vanuit de woonduur die u heeft. Het is mogelijk dat u op de “verkeerde woningen” reageert om snel te kunnen verhuizen. Onze medewerkers woondiensten kunnen u aangeven hoe u het beste kunt reageren.

Wanneer bent u urgent?

De Urgentiecommissie beoordeelt op grond van de volgende criteria of uw situatie urgent is:

 • U dient minimaal een jaar ingeschreven te staan in BRP (Basis Registratie Personen) van de gemeente Zevenaar.
 • Er moet sprake zijn van een onhoudbare situatie.
 • U heeft binnen 6 maanden absoluut een andere woning nodig en het lukt u niet om deze zelf te vinden via onze website of particuliere verhuurders.
 • U kunt aantonen dat het huis waarin u woont niet geschikt is voor het oplossen van het probleem. Het huis is ook niet aan te passen.
 • U kunt aantonen dat u niet verantwoordelijk bent voor het ontstaan van de onhoudbare situatie.
 • U heeft geprobeerd om de onhoudbare situatie op te lossen of te voorkomen.

Voldoet u aan alle criteria, dan zal de Urgentiecommissie u urgentie toekennen. Vryleve zal u dan met voorrang, zo snel mogelijk, in elk geval binnen 6 maanden eenmalig passende woonruimte aanbieden. Voorkeur is hierbij niet aan de orde. Het gaat immers om een dak boven uw hoofd. Weigert u dit aanbod, dan vervalt de urgentie.

Hoe vraagt u urgentie aan?

 • U meldt zich aan de balie van Vryleve tijdens bezoekuren, of u maakt een afspraak. Samen met een van onze medewerkers woondiensten kijkt u of uw problemen voldoen aan de hierboven genoemde criteria.
 • U krijgt een aanvraagformulier mee. Dit formulier levert u volledig ingevuld weer bij ons in. Let er hierbij op dat alle gevraagde gegevens zijn bijgevoegd. Onvolledig ingevulde formulieren en achterblijvende gegevens vertragen de aanvraagprocedure.
 • U levert het formulier met de gevraagde gegevens in bij de balie en betaalt een bijdrage van € 56,00 voor administratie en behandelingskosten.
 • Nadat wij het ingevulde formulier hebben ontvangen krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. U kunt uw aanvraag dan uitgebreid toelichten. Van dit gesprek maakt onze medewerker een rapportage. Ook bekijkt u samen of uw aangeleverde gegevens voldoende uw situatie aantonen. Eventueel laten we aanvullend gespecialiseerd onderzoek uitvoeren, met name als medische problematiek de boventoon voert.
 • Uw aanvraagformulier gaat vervolgens, samen met een rapportage van het gesprek, een advies en bewijsstukken, naar de Urgentiecommissie.
 • De Urgentiecommissie neemt uw aanvraag in behandeling en vraagt zonodig nog aanvullende informatie op, die noodzakelijk is voor de besluitvorming.
 • U ontvangt in elk geval binnen zes weken bericht over toekenning of afwijzing van de urgentie. Gaat het om een toekenning, dan biedt Vryleve u binnen 6 maanden éénmalig passende woonruimte aan. Krijgt u een afwijzing, dan wordt in de beschikking ook de reden vermeld.

Klachten?

Bent u het niet eens met het besluit van de Urgentiecommissie, dan kunt u bezwaar maken. Voor dit bezwaar kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Oost Gelderland via info@geschillencommissie-oost-gelderland.nl. De Geschillencommissie onderzoekt dan of de procedure van urgentiebehandeling op juiste wijze gevolgd is. U wordt hiertoe ook door de commissie persoonlijk gehoord. De Geschillencommissie adviseert de bestuurder van Vryleve over het afwikkelen van de klacht, waarvan u uiteraard schriftelijk bericht ontvangt.

Advies om aanvraag zelf in te dienen

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om het aanvraagproces voor een voorrangsverklaring (urgentie) van u over te nemen. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van Vryleve of andere woningcorporaties. De aanvraag van de urgentie die via de tussenpartij worden ingeleverd komt uiteindelijk ook bij de woningcorporatie terecht. Deze wordt op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere urgentie aanvragen. Het inschakelen van een tussenpartij levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt de tussenpartij een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een urgentie aanvraag. 

Vragen?

Voor meer informatie en toelichting kunt u terecht bij de afdeling Woondiensten van woonstichting Vryleve, telefonisch 0316-543741, per e-mail info@vryleve.nl.

Short Stay woning (reeds in gebruik op dit moment)

Een noodsituatie doet zich meestal plotseling voor. Een permanente woning is dan niet altijd direct beschikbaar. Ter overbrugging biedt Vryleve een Short Stay woning aan. Dit is een gestoffeerd en gemeubileerd compleet appartement op de begane grond met een aparte slaapkamer. De huur bedraagt rond de € 450,00 per maand, afhankelijk van leeftijd.

Van de Short Stay woning mag 6 maanden gebruik gemaakt worden. Tijd om de zaken even op een rij te zetten. De ervaring leert dat de kans op een permanente huurwoning binnen 6 maanden op het Gelders Eiland groot is.

Wilt u gebruik maken van de Short Stay woning, neemt u dan contact op met de afdeling woondiensten, info@vryleve.nl.