• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Huisvestingsverordening
Volg ons op

Huisvestingsverordening

Regels woonruimteverdeling

Met ingang van 1 januari 2016 geldt de huidige regionale huisvestingsverordening. En afgeleid hiervan met ingang van 1 januari 2020 de huidige Huisvestingsverordening Zevenaar. Hierin wordt geregeld hoe we in de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen én in de gemeente Zevenaar de sociale huurwoningen verdelen. Dit zijn de woningen met een maximale subsidiabele huurprijs van € 808,06, prijspeil 2023). Vryleve volgt de regionale regels, maar werkt niet samen met Entree. Wij hebben het aanbiedings- en verhuurproces in eigen beheer.   Belangrijke onderdelen uit de huisvestingsverordening vindt u hieronder.

Toewijzing via loting

Ongeveer 15% van het woningaanbod wordt aangeboden door middel van het lotingmodel. Iedereen heeft dan evenveel kans om in aanmerking te komen voor een woning, ongeacht de woonduur. Bij de advertentie op onze website staat vermeld of de woning wordt toegewezen door loting of dat de woonduur bepalend is. Als u wordt ingeloot en u reageert niet op ons bericht of u wijst de woning af, dan wordt u 3 maanden uitgesloten van het lotingmodel. U kunt nog wel reageren op woningen waarbij de woonduur bepalend is voor de volgorde van kandidaten.

Reageren op maximaal 2 woningen

Per editie (week) mag u op maximaal 2 woningen reageren. Reageert u op 3 of meer woningen, dan tellen de eerste 2 reacties mee. De andere reacties komen te vervallen.

Behoud woonduur

Woningzoekenden die verhuizen, behouden hun woonduur. Voor doorstromers is dit de tijd dat zij als bewoner in hun huidige zelfstandige woning staan geregistreerd. Zijn zij echter na 1 januari 2013 verhuisd uit zelfstandige woonruimte, dan behouden zij woonduur tot deze datum. Zij mogen de woonduur dan dus vanaf deze datum tellen. Met een langere woonduur is de kans groter om een woning te vinden. Starters hebben nog geen woonduur opgebouwd. Voor starters geldt als woonduur de tijd dat zij als woningzoekende staan ingeschreven.

Starter

U bent starter als u geen lege woning achterlaat na verhuizing. U bent thuiswonend. Of u woont in onzelfstandige woonruimte zoals op kamers of bij een hospita. Of u komt vanuit het buitenland. De woonduur begint te tellen vanaf het moment van inschrijving. Bij Vryleve schrijft u zich in voor een woning in de dorpen van de gemeente Zevenaar.

Doorstromer

U bent doorstromer als u na verhuizing een zelfstandige woning - huur of koop - achterlaat in Nederland. De woonduur wordt gerekend vanaf de datum waarop u in de gemeentelijke Basis Registratie Personen (BRP) staat geregistreerd op het huidige zelfstandig woonadres. Als u verhuist behoudt u de registratiedatum van uw inschrijving.

Herstarter

U bent herstarter als u een zelfstandige woning verlaat, zonder dat deze woning leeg komt. Dit kan het geval zijn bij echtscheiding, door beëindiging van geregistreerd partnerschap of bij samenwoners die uit elkaar gaan nadat zij minimaal 2 jaar een duurzaam gemeenschappelijk huishouden hadden. Een herstarter behoudt zijn woonduur.

Woonduur bij samenwonen

Wilt u gaan samenwonen en u laat allebei een sociale huurwoning leeg achter, dan geldt als woonduur de optelsom van de woonduur van u en uw partner.

Inschrijving vanaf 18 jaar

Een starter, iemand die geen zelfstandige woonruimte achterlaat, bouwt woonduur op vanaf het moment dat hij zich inschrijft als woningzoekende. Dit kan vanaf 18 jaar. Ben je 18 jaar? Schrijf je dan in zodat je over een paar jaar al een aantal jaren woonduur hebt opgebouwd en sneller in aanmerking kan komen voor een woning.