• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Huisvestingsverordening
Volg ons op

Huisvestingsverordening

Regels woonruimteverdeling

Nieuwe huisvestingsverordening

Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuwe huisvestingsverordening voor de gemeente Zevenaar. In deze verordening staan aangepaste regels voor de verdeling van sociale huurwoningen in de hele woningmarktregio Arnhem-Nijmegen. Een nieuwe verordening is nodig omdat de huidige versie op 31 december 2023 is vervallen.

Nieuwe regels voor de verdeling van sociale huurwoningen

Een aantal zaken in de woonruimteverdeling is nieuw:

  • Het percentage sociale huurwoningen dat verloot wordt, gaat omhoog van maximaal 15% naar maximaal 30%. Zo krijgen starters meer kans.
  • Daarnaast wordt in de huisvestingsverordening duidelijker omschreven welke doelgroepen worden bemiddeld naar een woning.
  • Voortaan kunnen er meer woningen speciaal worden gelabeld voor bijvoorbeeld ouderen en grote gezinnen.
  • Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om tot 50% van de sociale nieuwbouwwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners, indien dit op lokaal niveau wenselijk is.

Toewijzing via loting

Maximaal 30% van het woningaanbod wordt aangeboden door middel van het lotingmodel. Iedereen heeft dan evenveel kans om in aanmerking te komen voor een woning, ongeacht de woonduur. Bij de advertentie op onze website staat vermeld of de woning wordt toegewezen door loting of dat de woonduur bepalend is. Als u wordt ingeloot en u reageert niet op ons bericht of u wijst de woning af, dan wordt u 3 maanden uitgesloten van het lotingmodel. U kunt nog wel reageren op woningen waarbij de woonduur bepalend is voor de volgorde van kandidaten.

Reageren op maximaal 2 woningen

Per editie (week) mag u op maximaal 2 woningen reageren. Reageert u op 3 of meer woningen, dan tellen de eerste 2 reacties mee. De andere reacties komen te vervallen.

Behoud woonduur

Woningzoekenden die verhuizen, behouden hun woonduur. Voor doorstromers is dit de tijd dat zij als bewoner in hun huidige zelfstandige woning staan geregistreerd in de BRP (Basisregistratie Personen van de gemeente). Zij mogen de woonduur dan dus vanaf deze datum tellen. Met een langere woonduur is de kans groter om een woning te vinden. Starters hebben nog geen woonduur opgebouwd. Voor starters geldt als woonduur de tijd dat zij als woningzoekende staan ingeschreven.

Starter

U bent starter als u geen lege woning achterlaat na verhuizing. U bent thuiswonend. Of u woont in onzelfstandige woonruimte zoals op kamers of bij een hospita. Of u komt vanuit het buitenland. De woonduur begint te tellen vanaf het moment van inschrijving. Bij Vryleve schrijft u zich in voor een woning in de dorpen Lobith, Tolkamer, Pannerden, Aerdt, Herwen en Spijk van de gemeente Zevenaar.

Doorstromer

U bent doorstromer als u na verhuizing een zelfstandige woning - huur of koop - achterlaat in Nederland. De woonduur wordt gerekend vanaf de datum waarop u in de gemeentelijke Basis Registratie Personen (BRP) staat geregistreerd op het huidige zelfstandig woonadres. Als u verhuist behoudt u de registratiedatum van uw inschrijving.

Herstarter

U bent herstarter als u een zelfstandige woning verlaat, zonder dat deze woning leeg komt. Dit kan het geval zijn bij echtscheiding, door beëindiging van geregistreerd partnerschap of bij samenwoners die uit elkaar gaan nadat zij minimaal 2 jaar een duurzaam gemeenschappelijk huishouden hadden. Een herstarter behoudt zijn woonduur.

Woonduur bij samenwonen

Wilt u gaan samenwonen en u laat allebei een sociale huurwoning leeg achter, dan geldt als woonduur de optelsom van de woonduur van u en uw partner.

Inschrijving vanaf 18 jaar

Een starter, iemand die geen zelfstandige woonruimte achterlaat, bouwt woonduur op vanaf het moment dat hij zich inschrijft als woningzoekende. Dit kan vanaf 18 jaar. Ben je 18 jaar? Schrijf je dan in zodat je over een paar jaar al een aantal jaren woonduur hebt opgebouwd en sneller in aanmerking kan komen voor een woning.