• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Zonne-energie
Volg ons op

Zonne-energie

Zonnepanelen op daken van acht appartementengebouwen Vryleve 

Vryleve werkt aan de klimaatdoelen. In opdracht van Vryleve heeft Lens (een fullservice zonpartner) in 2022 gewerkt aan de aanleg van zonnepanelen op de daken van acht appartementengebouwen. In mei 2023 zijn alle werkzaamheden klaar. Lens doet dit vanuit haar energiecoöperatie Zonnebuur, ondersteund door een subsidieregeling. Huurders die in Zonnebuur deelnemen, profiteren van een jaarlijks financieel voordeel. Hoe het werkt? Dat leest u hieronder.

Hoe gaat de plaatsing van zonnepanelen?

Op sommige daken is eerst de dakbedekking vernieuwd. Alle acht daken zijn al voldoende geïsoleerd. Dan worden de zonnepanelen met een kraan op het dak gehesen en aangelegd. De zonnepanelen worden daarna aangesloten op een aparte elektriciteitsmeter in elk van de woongebouwen. De opgewekte stroom gaat naar het openbare elektriciteitsnetwerk. Lens hoeft dus geen werkzaamheden in woningen te verrichten. Uiteraard brengt Vryleve de huurders op de hoogte van de werkzaamheden als het zover is.

Zonnebuur investeert in de zonnesystemen en beheert deze voor Vryleve. Dankzij de subsidieregeling genieten de deelnemende huurders van jaarlijks financieel voordeel. Goed voor het milieu én hun portemonnee.

Wat is Zonnebuur? 

Zonnebuur is de energiecoöperatie van Lens. Lens ontwerpt, installeert en beheert al tien jaar zonnesystemen voor woningcorporaties en huurders. Zonnebuur handelt zonder winstoogmerk. In opdracht van Vryleve laat Zonnebuur de zonnepanelen op woongebouwen installeren en onderhouden. De overheid keert voor de opgewekte zonnestroom een subsidie uit, de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). Huurders die lid zijn geworden van Zonnebuur ontvangen 15 jaar lang jaarlijks een bijdrage voor hun deelname aan de energiecoöperatie. Deze periode gaat in als de zonnepanelen aangesloten worden op het net. De bijdrage ligt rond de € 50,- per jaar.

Meer informatie vindt u op www.zonnebuur.nl.

Acht woongebouwen

De woongebouwen die zonnepanelen krijgen, liggen de Wilgenstraat, Tolhuisstraat, Tuinstraat en Kwekerstraat in Lobith, de Voorstraat in Spijk, ’t Laantje, de Tolstraat en de Burgemeester Daalderopstraat in Tolkamer.

Hoe zit het met zonnepanelen op rijwoningen?

Eind 2021 heeft Vryleve met zonnecooperatie Het Gelders Eiland leden geworven onder haar huurders om subsidie veilig te stellen voor het op grote schaal plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen. Veel huurders werden lid. Daarna zijn de daken nader onderzocht. Het onderzoek was nodig om vast te stellen op welke daken we zonnepanelen konden gaan leggen. Helaas bleek hieruit dat er minder geschikte daken zijn dan we vooraf hadden gedacht. Daardoor kon het project niet succesvol worden uitgevoerd. Ondertussen stegen ook de prijzen van alle materialen snel door. En voor de beoogde teruglevering aan het net bleek niet overal genoeg ruimte te zijn.

 Werkzaamheden beëindigd

Door al deze oorzaken, komen de kosten nu ineens boven de baten uit. Het is voor Vryleve niet haalbaar om de zonnepanelen samen met Zonnecoöperatie Het Gelders Eiland te realiseren. Samen hebben wij besloten om de werkzaamheden te stoppen.

Vryleve beraadt zich op een nieuwe manier om zonnepanelen te plaatsen voor de opwek van elektriciteit. Het uitgangspunt blijft dat de huurders er voordeel van hebben.