• a
 • a
 • a
U bent hier:  ›   ›  Tijdelijke huurkorting
Volg ons op

Tijdelijke huurkorting

Vryleve kan de huur tijdelijk bevriezen of verlagen als een huurder in financiële problemen zit. De tijdelijke huurkorting mag maximaal drie jaar duren. De tijdelijke huurkorting geldt voor huurders van sociale huurwoningen (huurprijs tot € 879,66 in 2024). Huurders van vrije sectorwoningen komen niet in aanmerking.

Aanvraag

Vryleve beoordeelt uw aanvraag en beslist of tijdelijke huurbevriezing of huurkorting een oplossing kan zijn in uw situatie. Vryleve is niet verplicht om u huurkorting te geven. Als Vryleve besluit om u tijdelijk huurkorting te geven, dan betaalt u na afloop van de afgesproken periode weer de normale huur. Als er ondertussen huurverhogingen zijn geweest, tellen we die er bij op.

Wie krijgt huurverlaging?

Huurders in een sociale huurwoning met een kale huur boven € 577,91 en een laag inkomen tot en met 30 december 2024 hebben mogelijk recht op huurverlaging.

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

 • U woonde op 1 maart 2023 of eerder al in uw sociale huurwoning.
 • Uw kale huur is op 1 juli 2024 hoger dan € 577,91 per maand.
 • U komt niet in aanmerking voor huurverlaging indien u voor uw woning in 2023 al een huurverlaging heeft gehad.

Inkomensgrens over de laatste 6 maanden:

 • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 12.420,00
 • U woont alleen en u ontvangt een AOW uitkering die lager is dan
  € 13.215,00
 • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan
  € 16.185,00
 • U woont met 2 of meer personen en ontvangt een AOW uitkering die lager is dan € 17.575,00.

De huurverlaging

De nieuwe huur wordt € 577,91 per maand. Het gaat om uw kale huur, ook wel netto huur genoemd. Dat is de huur zonder bijkomende kosten zoals servicekosten.

Gevolgen voor de huurtoeslag

Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken via toeslagen.nl. Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen via toeslagen.nl. U kunt ook bellen met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Vryleve geeft uw huurverlaging door aan de Belastingdienst.

Wat als uw inkomen na 2022 is gedaald?

Is uw inkomen gedaald of uw huishouden veranderd waardoor u nu binnen de grenzen voor huurverlaging valt, dan kunt u schriftelijk tot en met 30 december 2024 bij ons een huurverlaging aanvragen. Stuur volgende stukken per post of mail naar ons:

 • schriftelijk verzoek tot huurverlaging. Hiervoor kunt u dit formulier Aanvraag Huurverlaging gebruiken of bij ons opvragen;
 • Salarisstroken of uitkeringsspecificaties van de laatste 6 maanden van alle leden van het huishouden van 27 jaar of ouder óf een bewijs van de boekhouder als u ondernemer bent;
 • verklaring van de huidige samenstelling van uw huishouden met geboortedatums. U kunt dit zelf opstellen en ondertekenen.

Wilt u een aanvraag indienen?

Stuur het ingevulde formulier Aanvraag Huurverlaging op info@vryleve.nl.

De huurkorting of huurbevriezing geldt voor één maand tot maximaal drie jaar. U doet zelf de aanvraag.