• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Servicekosten appartement
Volg ons op

Servicekosten appartement

Wat zijn servicekosten?

Woont u in een appartement? Dan betaalt u maandelijks servicekosten. Servicekosten zijn kosten, die bovenop de netto huur van uw woning komen.

Er zijn servicekosten die uit een vastgesteld bedrag bestaan, zoals het glasfonds, het servicefonds en administratiekosten (als u ons geen opdracht tot automatische incasso van uw huur heeft gegeven).

Voor het andere deel van de servicekosten betaalt u maandelijks een voorschot. Het gaat om service waarbij u invloed heeft op hoe vaak dit gebeurt, zoals het schoonmaken van trappenhuis en liften, onderhoud van gemeenschappelijk groen en glasbewassing. Jaarlijks vindt afrekening plaats van deze servicekosten met wisselende kosten.

Afrekening servicekosten

De afrekening van servicekosten vindt plaats door de betaalde voorschotten en de werkelijke kosten met elkaar te vergelijken. Vryleve rekent servicekosten af conform artikel 7:259 uit het Burgerlijk Wetboek: jaarlijks, tijdig en individueel.

Jaarlijks drie keer post 

Elk jaar ontvangt u drie keer post van Vryleve over de afrekening van de servicekosten:

- in de maand maart ontvangt u een voorstel voor de servicekosten voor de komende periode (in 2022 is dat voor 1 mei 2022 tot 1 mei 2023). U heeft de mogelijkheid om - in overleg met uw medebewoners in het woongebouw - het servicepakket te wijzigen. In de bijlage bij deze brief vindt u een indicatie van de afrekening van de afgelopen periode. Dit komt omdat de werkelijke kosten over de maanden maart en april nog kunnen afwijken, met name het algemene elektraverbruik;

- in de maand april ontvangt u het definitieve voorstel voor afrekening van de komende periode; 

- vóór 1 juli, doorgaans in de maand juni, ontvangt u de afrekening van de servicekosten over de afgelopen periode. In 2022 is dat de periode 1 mei 2021 tot 1 mei 2022. Bij de afrekening vindt u een brief met uitgebreide informatie over uw servicekosten van het afgelopen jaar. We melden u ook wijzigingen die prijs verhogend of juist prijs verlagend gewerkt hebben of gaan werken.

Voor ieder woongebouw is het servicekostenpakket anders, de afrekening verschilt daarom per gebouw. Soms zijn er binnen het gebouw ook nog verschillen. U kunt op afspraak altijd facturen inzien van de geleverde service. 

Wijziging servicepakket

Als u een wijziging in het servicepakket wenst is dit mogelijk. Overleg hierover met uw buren. Vraagt tenminste 25% van de huurders om dezelfde wijziging, dan stelt Vryleve een nieuw voorstel op voor de komende periode. Met dit voorstel dient 70% van de huurders in uw gebouw het eens te zijn. 

Vragen of inzage facturen?

Wilt u de facturen inzien van de aan u geleverde service? Of heeft u vragen over de inhoud van uw servicepakket? Neem dan contact met ons op, telefonisch via 0316-543741 of per mail via info@vryleve.nl.  Geef tijdens uw telefoontje of in uw e-mail aan wat uw vraag of wens is. Dan komt uw vraag bij de juiste medewerker terecht. Als het nodig is plannen wij, in overleg met u, een afspraak in. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de kwaliteit en uitvoering van het onderhoud van algemene ruimten? Deze kunt u het hele jaar door bij ons melden, bij voorkeur per e-mail via info@vryleve.nl.