• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Servicekosten appartement
Volg ons op

Servicekosten appartement

Afrekening servicekosten 2017-2018 voor bewoners appartement

Woont u in een appartement? Dan ontvangt u in maart 2018 de afrekening van de servicekosten over de periode 1 mei 2017 tot 1 mei 2018. Voor ieder woongebouw is het servicekostenpakket anders, de afrekening verschilt daarom per gebouw. Soms zijn er binnen het gebouw ook nog verschillen. U kunt op afspraak altijd facturen inzien van de geleverde service. 

Wat zijn servicekosten?

U betaalt maandelijks servicekosten. Servicekosten zijn kosten, die bovenop de netto huur van uw woning komen. Er zijn servicekosten die uit een vastgesteld bedrag bestaan, zoals het glasfonds, het onderhoudsfonds voor huurders en administratiekosten. Voor het andere deel van de servicekosten betaalt u maandelijks een voorschot. Het gaat om service waarbij u invloed heeft op hoe vaak dit gebeurt, zoals het schoonmaken van trappenhuis en liften, onderhoud van gemeenschappelijk groen en glazen wassen. Jaarlijks vindt afrekening van deze laatstgenoemde servicekosten plaats.

Brief

Bij de afrekening vindt u een brief met uitgebreide informatie over uw servicekosten van het afgelopen jaar. Ook vindt u een voorstel voor de komende periode: 1 mei 2018 tot 1 mei 2019. We melden u ook wijzigingen die prijs verhogend of juist prijs verlagend gewerkt hebben of gaan werken.

Afrekening

De afrekening vindt plaats door de betaalde voorschotten en de werkelijke kosten met elkaar te vergelijken. Vryleve  rekent servicekosten af conform artikel 7:259 uit het Burgerlijk Wetboek: jaarlijks, tijdig en individueel.

De werkelijke kosten van de maanden maart en april kunnen nog afwijken, met name voor elektraverbruik. In de afrekening bijlage bij de brief vindt u daarom een indicatie. Ruim vóór 1 juli 2018 ontvangt elke bewoner van een appartement de definitieve afrekening. 

Inzage facturen

Wilt u de facturen inzien van de aan u geleverde service? Of heeft u vragen over de inhoud van uw servicepakket? Neem dan contact met ons op. Geef tijdens uw telefoontje of in uw e-mail aan wat uw vraag of wens is. Dan kunnen wij de vraag bij de juiste persoon neerleggen. Als het nodig is plannen wij, in overleg met u, een afspraak in. 

Wijziging servicepakket

Als u een wijziging in het servicepakket wenst is dit mogelijk. Overleg hierover met uw buren. Vraagt tenminste 25% van de huurders om dezelfde wijziging, dan stelt Vryleve een nieuw voorstel op voor de komende periode. Met dit voorstel dient 70% van de huurders in uw gebouw het eens te zijn. 

Vragen over de afrekening

Zoals hierboven vermeld: heeft u vragen over de afrekening, dan kunt u deze stellen via 0316-543741 of via wonen@vryleve.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over de kwaliteit en de uitvoering van het onderhoud van algemene ruimten? Deze kunt u het hele jaar door bij ons melden, het liefst per e-mail via wonen@vryleve.nl.