• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Leefbaarheid
Volg ons op

Leefbaarheid

Om prettig te wonen is een goed onderhouden en leuk ingerichte woning alleen niet voldoende. Bij Woonstichting Vryleve vinden we ook een aantrekkelijke, schone en veilige woonomgeving belangrijk. Net als een goede relatie met uw buren en goede voorzieningen in de buurt. Dit noemen we leefbaarheid. Ook hier willen we graag een bijdrage aan leveren.

Om u te herinneren aan de huisregels hangt sinds mei 2017 in alle appartementengebouwen dit 'burenbord'. Een fijne leefomgeving maak je immers samen!

burenbord

Heeft u vragen of klachten over voorzieningen in uw wijk, de openbare ruimte of de groenstroken? En heeft u ideeën om deze te verbeteren? Wilt u zich inzetten voor de leefbaarheid in uw wijk? Geef dit dan door aan onze medewerkers Woonservice; Wij zijn maandag tot en met vrijdag te bereiken via (0316) 54 37 41. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.