• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Huurverhoging
Volg ons op

Huurverhoging

Per 1 juli van elk jaar kan Vryleve de kale huurprijs van uw huurwoning aanpassen. Elk jaar stelt de rijksoverheid het maximale huurverhogingspercentage vast. Wanneer Vryleve de kale huurprijs van uw huurwoning aanpast, ontvangt u vóór 1 mei een brief. Daarin leest u welke wijziging op u van toepassing is.

Automatisch of handmatig betalen

Heeft u ons gemachtigd om de huur automatisch van uw rekening af te schrijven? Dan passen wij het bedrag dat we afschrijven voor u aan. Maakt u de huur zelf over? Dan moet u zelf het bedrag aanpassen.

Bezwaar maken

Bijna alle huurders krijgen in 2024 een huurverhoging van 5%. Wilt u hiertegen bezwaar maken? Dat kan met dit formulier. U mag ook het formulier van de huurcommissie gebruiken: www.huurcommissie.nl  Het bezwaarschrift moet vóór 1 juli bij ons ingediend zijn. Zijn wij het niet eens met het bezwaarschrift? Dan vragen wij aan de huurcommissie de huurverhoging te beoordelen.

Een kleine groep huurders krijgt in 2024 te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Bezwaar maken kan met het formulier bezwaarschrift inkomensafhankelijke huurverhoging 2024. Ook hier geldt dat het formulier vóór 1 juli bij ons ingediend moet zijn.

Er is een groepje huurders, die geen huurverhoging krijgt (0%) in 2024 omdat de woning binnen afzienbare tijd gesloopt wordt.

Huurtoeslag

Krijgt u huurtoeslag? Met een hogere of lagere huur krijgt u misschien meer of minder huurtoeslag. Voorkom dat u geld moet terugbetalen of te weinig geld ontvangt. Geef de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Dit kunt u doen op www.toeslagen.nl (Mijn Toeslagen). Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van verandering van de huurprijs aan de Belastingdienst.

Wilt u meer weten over aanpassingen van de huurprijs?  Bel naar ons kantoor op 0316-543741 of mail naar info@vryleve.nl. Of kijk op www.rijksoverheid.nl.