• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Huurverhoging
Volg ons op

Huurverhoging

Landelijk huurbeleid

Een verhuurder mag één keer per jaar de huur verhogen, dit is echter geen verplichting. Als een verhuurder de huur verhoogt, dan geldt er een maximum voor de huurverhoging. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de regering. Sinds 1 juli 2013 bepaalt de regering al dat de percentages voor de maximale huurverhoging hoger zijn dan de inflatie en dat verhuurders het inkomen van huurders een rol mogen laten spelen bij de huurverhoging.

Huurverhoging per 1 juli 2018

De cijfers zijn op 20 december 2017 door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in de Staatscourant gepubliceerd. De maximale huurverhoging is gebaseerd op het vastgestelde inflatiecijfer van 1,4 procent en een opslag van 2,5 procent. Voor huishoudens met een inkomen hoger dan € 41.056,00 is de opslag 4%.

Maximale huurverhoging:

• 3,9%  (1,4% + 2,5%)  voor huishoudens met een inkomen tot en met €41.056,00

• 5,4%  (1,4% + 4%)  voor huishoudens met een inkomen boven €41.056,00*

     *Huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens waarbij iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt, zijn uitgezonderd van de hogere huurverhoging. Dat geldt ook voor bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten. Voor al deze categorieën geldt een maximale huurverhoging van 3,9%.

Bij het inkomen gaat het om het gezamenlijk huishoudinkomen in 2017, gerekend over het aantal personen dat per 1 juli 2018 staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.

Daarnaast geldt sinds 1 januari 2017 de huursombenadering bij de huurverhoging. De huursombenadering zegt dat alle huren bij elkaar opgeteld (de huursom) in één kalenderjaar met een maximaal percentage mogen stijgen.

De maximale huursomstijging voor 2018 is vastgesteld op 2,4%.

Beleid Vryleve

Vryleve streeft ernaar dat vergelijkbare woningen een vergelijkbare huurprijs hebben. Om dit te bereiken, verschilt de huurverhoging dit jaar per woning.

Uw huurverhoging kan liggen tussen de 0% en 5,4%.

Elke woning heeft een aantal punten volgens het woningwaarderingsstelsel. Deze punten geven de kwaliteit van een woning aan. Twee woningen met dezelfde woningwaarderingspunten zouden over circa 10 jaar een vergelijkbare huur moeten hebben (los van extra inkomensafhankelijke huurverhogingen).

Een woning die nu bijvoorbeeld een relatief hoge huurprijs heeft ten opzichte van het aantal punten, kan een lagere huurverhoging krijgen dan een vergelijkbare woning die al een lagere huurprijs had. Op deze manier groeien de huurprijzen van vergelijkbare woningen langzaam naar elkaar toe.

Huurtoeslag

Ontvangt u huurtoeslag? Dan kan de nieuwe huurprijs gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Het is daarom belangrijk dat u uw nieuwe huurprijs doorgeeft aan de Belastingdienst. Dit kunt u doen op www.toeslagen.nl bij Mijn Toeslagen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging kunt u bezwaar maken vóór 1 juli 2017. Dit kunt u doen met één van de twee formulieren die u kunt downloaden door op de onderstreepte tekst hieronder te klikken. Kies het formulier dat voor u van toepassing is. Vult u dit formulier volledig in en stuur of mail het naar ons (wonen@vryleve.nl of Postbus 1, 6916ZG Tolkamer). Na ontvangst beoordelen wij of uw bezwaar terecht is.

Bezwaarschrift inkomensafhankelijke huurverhoging 2018     (Huurverhoging hoger dan 3,9%)

U kunt bezwaar maken in de volgende gevallen:

- De gegevens op de inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn onjuist. Het aantal inkomensontvangers klopt niet of het inkomen is later door de Belastingdienst op een ander bedrag vastgesteld.

- Uw huishoudinkomen was in 2017 lager dan in 2016. Om uw bezwaar te kunnen beoordelen hebben wij uw inkomensgegevens nodig van 2016. Deze staan op het IBRI formulier van 2017. Dit formulier kunt u vanaf juni 2018 aanvragen bij de Belastingdienst via de Belastingtelefoon: 0800-0543 of online via https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/. 

Bezwaarschrift reguliere huurverhoging 2018    (Huurverhoging lager of gelijk aan 3,9%)

U kunt bezwaar maken in de volgende gevallen:

- De huurverhoging bedraagt meer dan de wettelijk maximale huurverhoging.

- De huur komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens te liggen.

- Het voorstel is verkeerd of bevat fouten.

- Het voorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging verstuurd.

- De huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

Kosten bezwaar maken

Als Vryleve een bezwaarschrift ongegrond vindt, moet zij binnen 6 weken na 1 juli 2018 een uitspraak vragen van de Huurcommissie over het huurverhogingsvoorstel. De Huurcommissie brengt kosten in rekening bij de partij die in het ongelijk wordt gesteld. Wordt u in het ongelijk gesteld, dan brengt de Huurcommissie €25,00 bij u in rekening. Als Vryleve in het ongelijk wordt gesteld, moet zij €450,00 betalen aan de Huurcommissie.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met ons. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0316-543741 of via email wonen@vryleve.nl en op vrijdag tussen 8.00 uur tot 12.00 uur uitsluitend op afspraak.