• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Huurverhoging
Volg ons op

Huurverhoging

Huurverhoging per 1 juli 2022

Woont u in een sociale huurwoning, dan kan uw verhuurder elk jaar uw huur verhogen. De Rijksoverheid bepaalt met hoeveel procent. Het afgelopen jaar stelde de Rijksoverheid vast, dat de huur voor een sociale huurwoning niet omhoog ging. Vanaf 1 juli 2022 mag de huur weer gewijzigd worden. Huurt u een vrijesectorwoning? Dan mag uw huur met de jaarlijkse huurverhoging omhoog met maximaal 3,3%. 

Wat geeft de Rijksoverheid aan over huurverhoging sociale huurwoning vanaf 1 juli 2022?

De Rijksoverheid geeft aan dat verhuurders vanaf 1 juli 2022 de huur mogen verhogen met maximaal 2,3% (inflatie) als de (kale) huur € 300 of meer per maand is. En maximaal € 25 als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dat is hoger dan 2,3 %. Daarmee kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen. En daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Prestatieafspraak: huren betaalbaar houden, huurverhoging maximaal inflatie

Vryleve heeft in de prestatieafspraken voor de gemeente Zevenaar met de gemeente, de andere corporaties Baston Wonen en Plavei en de huurdersverenigingen afgesproken dat huren maximaal tot met de inflatie (nu 2,3%) verhoogd worden. Daarmee houden we de woonlasten betaalbaar.

Vryleve werkt aan betaalbaarheid: huurverhoging gemiddeld 2,1%

Per 1 juli 2022 verhoogt Vryleve de huren met gemiddeld 2,1%.  We zijn blij dat het gelukt is 0,2% lager uit te komen dan wat mag. De verhoging kan liggen tussen 0% en 2,3% en is afhankelijk van de woningwaardering (puntenwaardering) van een woning. De huurders hebben vóór 1 mei jl. persoonlijk bericht over hun huurverhoging ontvangen.

Geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging

Verhuurders mogen van de Rijksoverheid meer huurverhoging vragen als een huurder een hoger middeninkomen of een hoog inkomen heeft, tot maximaal 3.3%. Vryleve heeft besloten de huurverhoging alleen op basis van de woningwaardering te berekenen. Er is dus geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Met dit formulier kunt u bezwaar maken tegen het huurverhogingsvoorstel. Dien het ingevulde en ondertekende formulier voor 1 juli 2022 in bij Vryleve, Halve Maan 18, 6915SW in Lobith.

Meer weten?

Wilt u meer weten over huurverhoging per 1 juli 2022?  Bel naar ons kantoor op 0316-543741. Of kijk  op www.rijksoverheid.nl onder huurverhoging 2022.