• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Huurdersparticipatie
Volg ons op

Huurdersparticipatie

Huurdersparticipatie

Bij Woonstichting Vryleve staat het woongenot van u als huurder voorop. Daarom proberen we zoveel en zo vaak mogelijk met u te praten over uw woonwensen en planningen voor het groot onderhoud en renovaties. Ruim voordat we met een onderhoudsplan aan de gang gaan organiseren we bewonersavonden. Om informatie te geven, uw vragen te beantwoorden en te bekijken hoe we zoveel mogelijk aan uw wensen kunnen voldoen. Schriftelijk houden we u persoonlijk op de hoogte van het hoe, wat en wanneer van onderhoudswerkzaamheden.
 

Ook tijdens de werkzaamheden zijn er regelmatig medewerkers van Vryleve aanwezig bij wie u terecht kunt voor opmerkingen of vragen. Gaat er naar uw idee toch iets mis? Meld uw klacht dan! Bel: 0316 - 54 37 41.

 
Bij Vryleve doen we er alles aan om u zo prettig mogelijk te laten wonen. Uw woonomgeving vinden we daarom belangrijk. Uw leefbaarheid is ook ons belang!  En wilt u meepraten over ons beleid? Word dan lid van de Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden (HBV).
 

Klachten? Meld ze!

Woonstichting Vryleve wil het u als (toekomstig) huurder zoveel mogelijk naar de zin maken. Toch kan er iets misgaan. Bent u het niet eens met onze werkwijze of de manier waarop we met u omgaan? Laat het ons dan weten! We zullen er alles aan doen om tot een oplossing te komen.
Een klacht kunt u op verschillende manieren aan ons doorgeven. Dit kan per brief of e-mail, maar ook persoonlijk aan onze woonservicebalie of per telefoon. We nodigen u dan uit om met de betrokken medewerker over uw klacht te praten. Dit kan bij ons op kantoor of bij u thuis. Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachten Commissie (KC).
 

Klachten Commissie

 
De Klachten Commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Zij geven ons advies geven over het oplossen van uw klacht. U kunt ook bij de Klachten Commissie terecht met klachten over het toepassen van de regels voor woningtoewijzing. Brieven voor de Klachten Commissie kunt u sturen naar hetzelfde postadres als Woningstichting Vryleve: Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer. Meer informatie over de werkwijze en het reglement van de Klachten Commissie leest u in hun brochure.
 

De Huurcommissie

Bent u verhuurder en vraagt zich af wat de maximale huurprijs is die u kunt vragen voor uw huurwoning? Heeft u als huurder vragen over het onderhoud van de huurwoning. Of wilt u weten of u een redelijk voorschot voor de servicekosten betaalt? De Huurcommissie is een onafhankelijke, onpartijdige organisatie en is er voor huurders en verhuurders. De Huurcommissie informeert, adviseert en doet uitspraak over huurprijs, onderhoud en servicekosten van huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Lees hier meer.

 

Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden

Woonstichting Vryleve is erg betrokken bij haar huurders. We proberen dan ook zoveel mogelijk naar u te luisteren. Regelmatig overleg met iedere afzonderlijke huurder is onmogelijk. Daarom bestaat sinds 1994 de Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden (HBV). Deze vereniging vertegenwoordigt al onze huurders. U kunt als huurder lid worden en uw stem laten horen. Direct en indirect heeft de HBV veel invloed op ons beleid. Zo zijn enkele kandidaten voor onze Raad van Commissarissen voorgedragen door de Huurdersbelangenvereniging.
Onder HBV vindt u op deze website informatie over de Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden.

Regelmatig overleg

De HVB geeft Vryleve advies over beleidsmatige zaken die alle huurders aangaan. We overleggen regelmatig samen over bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, de leefbaarheid in wijken, de woonomgeving en de woningtoewijzing. Ook onderwerpen als de voorzieningen die huurders zelf aanbrengen en de kwaliteit van onze diensten komen aan bod. De HBV is bereikbaar via Postbus 1, 6916ZG Tolkamer. Voor direct contact kunt u contact opnemen met Jan Wanders, Keurbeek 12, 6914 AG Herwen, telefoon 06 34396902 of 0316-240286.

Spreek ons aan op doen wat we zeggen.
En op zeggen wat we doen!