• a
  • a
  • a
U bent hier:  ›   ›  Huurdersparticipatie
Volg ons op

Huurdersparticipatie

Huurdersparticipatie

Bij Woonstichting Vryleve staat het woongenot van u als huurder voorop. Daarom proberen we zoveel en zo vaak mogelijk met u te praten over uw woonwensen en planningen voor het groot onderhoud en renovaties. Ruim voordat we met een onderhoudsplan aan de gang gaan organiseren we bewonersavonden. Om informatie te geven, uw vragen te beantwoorden en te bekijken hoe we zoveel mogelijk aan uw wensen kunnen voldoen. Schriftelijk houden we u persoonlijk op de hoogte van het hoe, wat en wanneer van onderhoudswerkzaamheden.
 

Ook tijdens de werkzaamheden zijn er regelmatig medewerkers van Vryleve aanwezig bij wie u terecht kunt voor opmerkingen of vragen. Gaat er naar uw idee toch iets mis? Meld uw klacht dan! Bel: 0316 - 54 37 41.

 
Bij Vryleve doen we er alles aan om u zo prettig mogelijk te laten wonen. Uw woonomgeving vinden we daarom belangrijk. Uw leefbaarheid is ook ons belang!  En wilt u meepraten over ons beleid? Word dan lid van de Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden (HBV).
 

Klachten? Meld ze!

Woonstichting Vryleve wil het u als (toekomstig) huurder zoveel mogelijk naar de zin maken. Toch kan er iets misgaan. Bent u het niet eens met onze werkwijze of de manier waarop we met u omgaan? Laat het ons dan weten! We zullen er alles aan doen om tot een oplossing te komen.
Een klacht kunt u op verschillende manieren aan ons doorgeven. Dit kan per brief of e-mail, maar ook persoonlijk aan onze woonservicebalie of per telefoon. We nodigen u dan uit om met de betrokken medewerker over uw klacht te praten. Dit kan bij ons op kantoor of bij u thuis.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen bij een onafhankelijke commissie. De regionale geschillencommissie Oost Gelderland biedt u een onafhankelijke beoordeling van het geschil. 
 

De Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of daarover een officiële uitspraak doet. Zij doet dit door goede voorlichting, onpartijdige bemiddeling en het beoordelen van de klacht met behulp van wet- en regelgeving. Lees hier meer.

 

Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden

Woonstichting Vryleve is erg betrokken bij haar huurders. We proberen dan ook zoveel mogelijk naar u te luisteren. Regelmatig overleg met iedere afzonderlijke huurder is onmogelijk. Daarom bestaat sinds 1994 de Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden (HBV). Deze vereniging vertegenwoordigt al onze huurders. U kunt als huurder lid worden en uw stem laten horen. Direct en indirect heeft de HBV veel invloed op ons beleid. Zo zijn enkele kandidaten voor onze Raad van Commissarissen voorgedragen door de Huurdersbelangenvereniging.
Onder HBV vindt u op deze website informatie over de Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden.

Regelmatig overleg

De HVB geeft Vryleve advies over beleidsmatige zaken die alle huurders aangaan. We overleggen regelmatig samen over bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, de leefbaarheid in wijken, de woonomgeving en de woningtoewijzing. Ook onderwerpen als de voorzieningen die huurders zelf aanbrengen en de kwaliteit van onze diensten komen aan bod. De HBV is bereikbaar via Halve Maan 18, 6915SW Lobith. Voor direct contact kunt u contact opnemen met Jan Wanders, Keurbeek 12, 6914 AG Herwen, telefoon 06 34396902 of 0316-240286.